Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

RPO WiM 2014-2020

Komunikat dla beneficjentów RPO WiM 2014-2020  z dnia 6.04.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”),  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wprowadza zamiast kontroli realizacji projektu „na miejscu” -   kontrole na dokumentach.

Beneficjenci zostaną poinformowani drogą mailową o zakresie dokumentów, które należy przygotować i przesłać do WMARR S.A.Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 Tymczasowy numer: 721 181 833
email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s