Aktualności

Agencja

FE

RPO

Pożyczki

Zasoby

Projekty

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 12:19

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Jest to dokument, który uzupełnia zapisy Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego. Zawiera on między innymi informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów. Ponadto wskazane są poziomy dofinansowania.

Dnia 26 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania :

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2023-09-25 Obowiązuje do: 

Szczegółowy opis (format PDF) (4786kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2023-09-25 Obowiązuje do: 

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (452kb)·

 


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-10-17 Obowiązuje do: 

Szczegółowy opis (format PDF) (4768kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-10-17 Obowiązuje do: 

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (781kb)·


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-06-27 Obowiązuje do: 2022-10-16

Szczegółowy opis (format PDF) (4628kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-06-27 Obowiązuje do: 2022-10-16

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (353kb)·


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-04-13 Obowiązuje do: 2022-06-28

Szczegółowy opis (format PDF) (5616kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-04-13 Obowiązuje do: 2022-06-28

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (969kb)·


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-01-28 Obowiązuje do: 2022-04-13

Szczegółowy opis (format PDF) (5559kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2022-01-28 Obowiązuje do: 2022-04-13

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (885kb)·




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2021-08-30 Obowiązuje do:  2022-01-27

Szczegółowy opis (format PDF) (5830kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2021-08-30 Obowiązuje do: 2022-01-27

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (726kb)



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2021-04-26 Obowiązuje do: 2021-08-29

Szczegółowy opis (format PDF) (5823kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2021-04-26 Obowiązuje do: 2021-08-29

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (927kb)·


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-10-26 Obowiązuje do:  2021-04-25

Szczegółowy opis (format PDF) (4873kb)

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-10-26 Obowiązuje do: 2021-04-25

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (750kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-08-25 Obowiązuje do:  2020-10-25

Szczegółowy opis (format PDF) (5623kb) 

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-08-25 Obowiązuje do: 2020-10-25

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (1045kb)




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-07-07 Obowiązuje do:  2020-08-24

Szczegółowy opis (format PDF) (5622kb) 

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-07-07 Obowiązuje do: 2020-08-24

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (1765kb)·




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-03-10 Obowiązuje do: 2020-07-08

Szczegółowy opis (format PDF) (5236kb) 

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-03-10 Obowiązuje do: 2020-07-06

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (1198kb)·




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-01-20 Obowiązuje do: 2020-03-09

Szczegółowy opis (format PDF) (5237kb) 

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2020-01-20 Obowiązuje do: 2020-03-09

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (973kb)·




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2019-10-28 Obowiązuje do: 2019-01-19

Szczegółowy opis (format PDF) (3939kb) 

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2019-10-28 Obowiązuje do: 2019-01-19

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (1062kb)·

 

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2019-08-26 Obowiązuje do: 2019-10-27

Szczegółowy opis (format PDF) (3868kb) 

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2019-08-26 Obowiązuje do: 2019-10-27

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (763kb)



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2019-05-27 Obowiązuje do: 2019-08-25

Szczegółowy opis (format PDF) (3857kb) 

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2019-05-27 Obowiązuje do: 2019-08-25

Wykaz zmian Szczegółowy opis (format PDF) (856kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2019-04-23·Obowiązuje do:·2019-05-26

Szczegółowy opis (format PDF) (5115kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2019-04-23·Obowiązuje do:·2019-05-26

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (972kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2019-03-12·Obowiązuje do:·2019-04-22

Szczegółowy opis (format PDF) (4 889kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2019-03-12·Obowiązuje do:·2019-04-22

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (732kb)



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2019-01-21·Obowiązuje do: 2019-03-11

Szczegółowy opis (format PDF) (5 045kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2019-01-21·Obowiązuje do: 2019-03-11

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (696kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-11-14·Obowiązuje do: 2019-01-21

Szczegółowy opis (format PDF) (5 042kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-11-14·Obowiązuje do: 2019-01-21

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (937kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-09-25·Obowiązuje do: 2018-11-13

Szczegółowy opis (format PDF) (5 085kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-06-25·Obowiązuje do: 2018-11-13

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (1 377kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-06-25·Obowiązuje do: 2018-09-25

Szczegółowy opis (format PDF) (4 695kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-06-25·Obowiązuje do: 2018-09-25

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (601kb)·




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-04-23·Obowiązuje do: 2018-06-27

Szczegółowy opis (format PDF) (4 777kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-04-23·Obowiązuje do: 2018-06-27

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (766kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-02-27·Obowiązuje do: 2018-04-22

Szczegółowy opis (format PDF) (4 647kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-02-27·Obowiązuje do: 2018-04-22

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (825kb)




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-01-26·Obowiązuje do: 2018-02-27

Szczegółowy opis (format PDF) (4 677kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od:·2018-01-26·Obowiązuje do: 2018-02-27

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (1429kb)·




Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-25

Szczegółowy opis (format PDF) (4 967kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-10-23 Obowiązuje do: 2018-01-25

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (997kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-08-16 Obowiązuje do: 2017-10-22

Szczegółowy opis (format PDF) (3 536kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-08-16 Obowiązuje do: 2017-10-22

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (115kb)·


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-08-15

Szczegółowy opis (format PDF) (3 531kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-05-25 Obowiązuje do: 2017-08-15

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (136kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-03-27 Obowiązuje do: 2017-05-24

Szczegółowy opis (format PDF) (3 544kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-03-27 Obowiązuje do: 2017-05-24

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (96kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-03-26

Szczegółowy opis (format PDF) (3 547kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-02-24 Obowiązuje do: 2017-03-26

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (148kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-02-23

Szczegółowy opis (format PDF) (3 541kb)·

Wykaz zmian Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2017-01-23 Obowiązuje do: 2017-02-23

Wykaz zmian·Szczegółowy opis (format PDF) (104kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2016-12-27 Obowiązuje do: 2017-01-22

Szczegółowy opis (format PDF) (3 539kb)·

 

Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2016-11-28 Obowiązuje do: 2016-12-26

Szczegółowy opis (format PDF) (3 583kb)·



Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2016-09-30 Obowiązuje do: 2016-11-28

Szczegółowy opis (format PDF) (3 561kb)


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2016-08-29 Obowiązuje do: 2016-09-29

Szczegółowy opis (format PDF) (3 489kb)


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2016-08-01 Obowiązuje do: 2016-08-28

Szczegółowy opis (format PDF) (3 489kb)


Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Obowiązuje od: 2016-06-27 Obowiązuje do: 2016-07-31

Szczegółowy opis (format PDF) (7 634kb)


Obowiązuje od: 2016-05-30 Obowiązuje do: 2016-06-26

Szczegółowy opis (format PDF) (3 518kb)


Obowiązuje od: 2016-04-28 Obowiązuje do: 2016-05-29

Szczegółowy opis (format PDF) (3 382kb) 

 

Obowiązuje od: 2016-03-31 Obowiązuje do: 2016-04-27

Szczegółowy opis (format  PDF) (4 190kb) 

Ostatnio zmieniany środa, 27 wrzesień 2023 08:39

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl



Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny
FE WiM na lata 2021-2027
RPO WiM na lata 2014-2020

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s