Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 13:01

Punkt Informacyjny

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

PUNKT INFORMACYJNY

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


W-MARR SA w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych nt. możliwości wsparcia działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Usługi informacyjne świadczone są w osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Punkt Informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 15.30.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wszystkie wyświadczone usługi są ewidencjonowane.Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 OlsztynTel. 89 521 12 50


email: piwmarr@wmarr.olsztyn.plNajczęściej zadawane pytania.


Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez Wnioskodawców drogą elektroniczną, co do zasady, nie dłuższym niż 3 dni robocze, a w przypadku pism, nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

Jeśli do udzielenia odpowiedzi konieczne są konsultacje prawne lub między Instytucją Pośredniczącą (WMARR S.A.) a Instytucją Zarządzającą czas oczekiwania może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji termin odpowiedzi jest zależny od uzyskania informacji od radcy prawnego lub od IZ.Klauzula informacyjna dotycząca konsultacji udzielanych przez Punkt Informacyjny WMARR S.A.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO, poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Pl. Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (dalej: Spółka),

2.       Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.

3.       Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu weryfikacji ilości udzielanych informacji przez Punkt Informacyjny WMARR S.A.,

4.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę także w innych celach niż określony w punkcie 2, pod warunkiem, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tych innych celach;

5.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6.       Dane osobowe będę przechowywane przez okres przewidziany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

7.       Dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Spółkę (pracownikom i współpracownikom Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki). Dane będą przekazywane także podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, dane mogą być w razie potrzeby przetwarzane również przez podmioty, z pomocy których Spółka korzystają wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty świadczące na zlecenie Spółki usługi doradcze, usługi wsparcia informatycznego, usługi doręczania korespondencji lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Spółki).

8.       W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje Pani/Panu w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.

9.       Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2024 08:13

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s