Aktualności

Agencja

FE

RPO

Pożyczki

Zasoby

Projekty

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

wtorek, 04 czerwiec 2019 14:31

Zamówienia

Zamówienia publiczne


Informacja na temat ograniczenia stosowania niektórych przepisów o ochronie danych osobowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

"Zamawiający informuje, że z dniem 4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (pzp), które wprowadziły ograniczenia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz nałożyły na zamawiającego obowiązek informowania o tych ograniczeniach.

Znowelizowane przepisy wprowadzają modyfikację Prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO) oraz modyfikację Prawa do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 pzp, jeżeli realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 15 RODO wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Analogiczne ograniczenie wprowadzono w zakresie art. 97 pzp, który przewiduje m.in. obowiązek przechowywania przez Zamawiającego protokołu i załączników po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 97 ust. 1a pzp, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 4 pzp, wystąpienie osoby, której dane dotyczą z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

​​​​​​​
Profil WMARR S.A. na platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/wmarr_olsztyn
​​​​​​​Wyszukaj:

Tytuł

Opis


Ostatnio zmieniany wtorek, 12 marzec 2024 09:42

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny
FE WiM na lata 2021-2027
RPO WiM na lata 2014-2020

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s