Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 12:55

Wykaz kandydatów na ekspertów

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją RPO WiM 2014-2020 z dnia 7 października 2019 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...

Lista kandydatów na ekspertów posiadających akredytacjęZaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją RPO WiM 2014-2020 z dnia 31 października 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją RPO WiM 2014-2020 z dnia 27 czerwca 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski·https://rpo.warmia.mazury.pl/...Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją RPO WiM 2014-2020 z dnia 29 maja 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją RPO WiM 2014-2020 z dnia 15 grudnia 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski: https://rpo.warmia.mazury.pl/...
Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją RPO WiM 2014-2020 z dnia 30 października 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...
Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 z dnia 30 października 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...
Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 z dnia 10 października 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...
Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów z akredytacją RPO WiM 2014-2020 z dnia 19 września 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 z dnia 24 sierpnia 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...


Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 z dnia 25 lipca 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...

 Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 z dnia 15 maja 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...


 

5 maja 2017r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach:·dziedzictwo gospodarcze regionu, efektywność energetyczna, infrastruktura kolejowa, infrastruktura szkolnictwa zawodowego, infrastruktura zdrowotna, innowacyjność, instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy), komercjalizacja badań naukowych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz termomodernizacja.

Wiecej szczegółów pod linkiem:·https://rpo.warmia.mazury.pl...

 Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 z dnia 12 kwietnia 2017 r. jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski:·https://rpo.warmia.mazury.pl/...

 


 

27 marca 2017 r. Zarząd Województwa zaktualizował Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020.

Do Wykazu wpisano 12 nowych kandydatów na ekspertów w dziedzinach:

  • znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
  • instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera Funduszu funduszy) ,
  • infrastruktura B+R ,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne ,
  • inwestycje w MŚP.

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski: https://rpo.warmia.mazury.pl/...

 Informujemy o aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM, a także o udzieleniu akredytacji 5 kandydatom na ekspertów z dziedziny: środowisko przyrodnicze. Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów oraz lista kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytacje znajduje się pod adresem: https://rpo.warmia.mazury.pl/...

12 grudnia· br.· Zarząd Województwa podjął decyzję o wpisie 95 kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 w ramach następujących dziedzin:

 


1. Bioróżnorodność (ochrona różnorodności przyrodniczej) – 7

2. Budownictwo i prawo budowlane – 2

3. Dziedzictwo i kultura - 4

4. Gospodarka odpadami – 7

5. Gospodarka wodno-ściekowa - 6

6. Infrastruktura B+R - 3

7. Infrastruktura drogowa - 2

8. Infrastruktura edukacyjna - 1

9. Infrastruktura społeczna - 1

10. Instrumenty finansowe - 1

11. Innowacyjność - 2

12. Inwestycje w MŚP - 4

13. Komercjalizacja badań naukowych - 3

14. Maszynoznawstwo - 2

15. Ochrona przeciwpowodziowa (Ekspert ds. eksploatacji maszyn i urządzeń) – 1

16. Ochrona wód - 3

17. Planowanie przestrzenne i rewitalizacja - 8

18. Pomoc publiczna – 5

19. Profesjonalizacja działalności instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji – 1

20. Promocja gospodarcza - 3

21. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa – 2

22. Rozwój sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej – 1

23. Śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań) - 1

24. Technologie informacyjno-komunikacyjne - 6

25. Tereny inwestycyjne – 7

26. Turystyka i rekreacja - 2

27. Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP -· 4

28. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawne wytwarzanie energii - 6


Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski: https://rpo.warmia.mazury.pl/...

 29 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 w ramach następujących dziedzin i liczby ekspertów:

 

1) Dziedzictwo gospodarcze regionu - 1;

2) Efektywność energetyczna - 1;

3) Infrastruktura B+R - 8;

4) Infrastruktura kolejowa - 1;

5) Infrastruktura społeczna - 1;

6) Infrastruktura szkolnictwa wyższego - 3;

7) Instrumenty finansowe - 9;

8) Inwestycje w MŚP - 23;

9) Ochrona przeciwpowodziowa (ekspert ds. ochrony przeciwpowodziowej) - 3;

10) Tabor kolejowy - 1;

11) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawne wytwarzanie energii - 5;

12) Rewitalizacja i ocena programów rewitalizacji - 8.


Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski: https://rpo.warmia.mazury.pl/...

Ostatnio zmieniany środa, 09 październik 2019 15:16

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 Tymczasowy numer: 721 181 833
email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s