Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

Pożyczka Inwestycyjna z Premią (2021) PROJEKT ZREALIZOWANY

 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dniem 07 września 2021 r., godz. 15:30 zawiesza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/1321/2021/0/DIF/383 z dnia 11 czerwca 2021 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w ramach projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF), w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Inwestycyjna z Premią”.

Ogłoszenie o naborze wniosków PIzP 2021

Komunikat z dnia 11.10.2021 r. o dodatkowych udogodnieniach w dostępie i obsłudze pożyczek  dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s