Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

wtorek, 02 czerwiec 2020 14:42

Pożyczka płynnościowa

Komunikat - NABÓR WSTRZYMANY

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że z dniem 08 lipca 2020 r. zawiesza nabór wniosków o pożyczki udzielane na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/5920/2020/0/DIF/274 zawartej w dniu 29 maja 2020 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Płynnościowa".


Ostatnio zmieniany wtorek, 07 lipiec 2020 14:42