Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

Aktualności

Program Re_Open UK to realna pomoc dla firmy Twojej firmy! Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP,w szczególności do MŚP! Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 28 września 2022 r. w Olsztynie, w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, sala konferencyjna. p. III. Więcej informacji: Link
WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE ogłasza nabór wniosków o udzielenie "Pożyczki na Rozwój Turystyki" na podstawie Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/14720/2021/V/DIF/371 zawartej w dniu 24 lutego 2021 r. (zwanej dalej „Umową”) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Zamawiającym, zwanym również „BGK”, a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Pośrednikiem Finansowym / Wykonawcą, zwaną również „Agencją”, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych przez BGK w ramach Prawa Opcji w wys. 4.000.000,00…
9. edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 13 października 2022 r. w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25). Konferencja „Otwarci na Skandynawię” skierowana jest do przedsiębiorców ze Szwecji, Finlandii i Danii oraz przedstawicieli MŚP z Warmii i Mazur, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Jej celem jest ożywienie powiązań gospodarczych regionu z rynkami skandynawskimi oraz zaprezentowanie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego dla krajów skandynawskich, przedstawienie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych naszego regionu. Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawiciele firm skandynawskich prowadzących działalność w Polsce podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy z naszym regionem. Z kolei…
Szanowni Państwo, Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Pani Agnieszka Pietrowicz ma przyjemność zaprosić na organizowaną w dniu 26 września 2022 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku konferencję biznesową „Automatyzacja i robotyzacja w produkcji i usługach – praktyczne aspekty transformacji cyfrowej firmy”. Współorganizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja to wydarzenie, w głównej mierze skupione na przybliżeniu firmom regionu technicznych aspektów wdrożeń zautomatyzowanych rozwiązań, zarówno w aspekcie technologicznym, jak i organizacyjnym. Konferencja to wyjątkowe wydarzenie w skali regionu. Przygotowywana głównie z myślą o przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, gromadzi również przedstawicieli dostawców rozwiązań technologicznych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, władz samorządowych oraz…
IX edycja wydarzenia Otwarci na Skandynawię! 13 października 2022, Elbląg Stary Ratusz, ul. Stary Rynek 25 Ośrodek Enterprise Europe Network działający w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami z Danii, Finlandii i Szwecji. Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami skandynawskimi zapraszamy do rejestracji na platformie https://ots2022.talkb2b.net. UDZIAŁ W WYDARZENIU TO NOWE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE: osobiste spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi z Danii, Finlandii czy Szwecji; prezentacja nowych pomysłów i projektów na poziomie międzynarodowym; udział w katalogu firm zainteresowanych współpracą z firmami ze Skandynawii; rozwijanie prywatnej sieci…
Zapraszamy do udziału w IX edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 7-9 października 2022 r. Jest to akcja mająca na celu promocję efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Ubiegłoroczna edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbyła się we wrześniu 2021 r., była zorganizowana w formule hybrydowej. W tym roku także stawiamy na wydarzenie w takiej formule. Decyzję o otwarciu projektów pozostawiamy Państwu, oczywiście biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju. Główną korzyścią z udziału w akcji jest nie tylko ogólnopolska i regionalna promocja, ale też możliwość wzmocnienia swojego wizerunku poprzez udział w…
Zaktualizowana lista nr 11 wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi: 36 418 927,79 EURO co stanowi 171 817 217,53 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. [1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO =4,7178 PLN.
Dnia 27 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pobierz: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 (PDF) Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 (PDF)
27 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2022 r. Harmonogram naborów (PDF) Wykaz zmian (PDF)

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s