Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

wtorek, 24 listopad 2020 15:07

Komunikat - granty kapitał obrotowy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że  w ramach naboru wniosków o grant na kapitał obrotowy wpłynęło 13 508 wniosków na łączną kwotę 425 540 604 zł,  natomiast kwota przeznaczona na dofinansowanie grantów (alokacja) wynosi 39 528 900 zł.

Zgodnie  z Regulamin naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy (§ 4, pkt 9)

„Do złożenia wersji papierowej wniosku ION  (Instytucja Ogłaszająca Nabór) wezwie tylko Wnioskodawców o najwyższej punktacji, wskazanej na wstępnej liście rankingowej wniosków o grant, uzyskanej w ramach kryteriów punktowych - których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór.”

 

Pozostali Wnioskodawcy mogą być wezwani do złożenia wersji papierowej wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku oceny przyjętych wniosków o grant stanowiących 110% alokacji, alokacja na nabór nie zostanie wyczerpana. Wówczas W-MARR S.A. w Olsztynie wezwie do złożenia wniosków w wersji papierowej kolejnych Wnioskodawców według wstępnej listy rankingowej, odpowiednio do wartości 110% alokacji wliczając w to wartość alokacji wykorzystaną na poczet  ocenionych wniosków.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji – powiadomimy o tym niezwłocznie na naszej stronie internetowej.

Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2020 15:30

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s