Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 11:46

Władze WMARR S.A.Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie:

 • Prezes Marek Karólewski
 • Członek Zarządu Zbigniew Ciechomski
 • Członek Zarządu Włodzimierz Szelążek
 


  Skład Rady Nadzorczej WMARR S.A.:·

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej·Bogusław Kowalewski
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Grzymowicz
  • Sekretarz Rady Nadzorczej Marek Serdyński
  • Członek Rady Nadzorczej Andrzej Milkiewicz
  • Członek Rady Nadzorczej Marcin Adamczyk

   


  Akcjonariat Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie  (wg stanu na 20.08.2019 r.) przedstawia się następująco:

  Akcjonariusz

  Liczba akcji

  Udział
  w kapitale zakładowym

  Województwo Warmińsko – Mazurskie

  5749

  100%
  Informacje formalno-prawne:

  Firma spółki, jej siedziba i adres:

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

  Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka wpisana jest do rejestru:

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000014479.

  Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

  739-05-03-912

  Wysokość kapitału zakładowego wynosi:

  5.749.000,00 zł
  w całości opłacony


  Ostatnio zmieniany środa, 20 maj 2020 12:07

  Kontakt

  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  w Olsztynie

  Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
  tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

  Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

  Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

  Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.30-15.30
  Tel. 89 521 12 54 Tymczasowy numer: 721 181 833
  email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
  Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
  tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
  fax 89 521 12 60
  Przydatne linki:
  instytucja_sam poznaj_lepiej
  facebook_s youtube_s