Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

piątek, 14 czerwiec 2019 13:01

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia.

- Wkład własny pożyczkobiorcy w formie pieniężnej i/lub rzeczowej w przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia, określonych we wniosku o udzielenie pożyczki. Agencja akceptuje udokumentowanie wkładu własnego, o ile został on wniesiony w terminie maksymalnie do roku przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie później, jak w dniu wypłaty pożyczki. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do udokumentowania Agencji pozostałej części wkładu własnego, przekraczającej 20% wartości kosztów przedsięwzięcia, określonych we wniosku o udzielenie pożyczki.

- Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000 zł.

- Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty 400.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.

  • Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 84 miesięcy (7 lat), licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.
  • Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 Tymczasowa zmiana numeru: 721 181 833 email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s