Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

piątek, 31 maj 2019 11:12

Działalność

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie powstała w 1993 roku.Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzezwspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek narozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Na przestrzeni 20 lat działalności Agencja przeszła duże zmiany. Przez pierwsze 10 lat WMARR dysponowała kapitałem zakładowym w wysokości 766 000,00 zł, zatrudniała 9 pracowników, a siedziba Spółki mieściła się na jednym piętrze budynku przy ul. Kajki w Olsztynie. Wraz z rozwojem Agencji oraz podejmowania różnorodnych działalności gospodarczych Spółka przeniosła siedzibę do kamienicy przy Placu Bema w Olsztynie, zwiększyła zatrudnienie do 95 osób, a kapitał zakładowy wzrósł siedmiokrotnie i obecnie wynosi 5 749 000,00 zł.

Od początku funkcjonowania WMARR S.A. jest ściśle związana z obsługą programów pomocowych Unii Europejskiej. Obsługiwała początkowo programy przedakcesyjne, a następnie programy finansowane z funduszy strukturalnych zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie Od początku swojej działalności Agencja podpisała ponad 2100 umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na wartość dofinansowania przekraczającą 1 mld zł, natomiast z usług informacyjnych skorzystało ponad 25 000 przedsiębiorców.

Ponadto wspiera przedsiębiorczość poprzez stwarzanie warunków dla jej rozwoju. Funkcjonujące przy Agencji od 10 lat, Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora działa na rzecz promocji inwestycyjnej regionu i aktywnie uczestniczy w procesie obsługi inwestorów zagranicznych i krajowych, a utworzony w 2003 r. Regionalny Fundusz Pożyczkowy udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Agencja uczestniczy w krajowych i międzynarodowych organizacjach działających na rzecz rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości. Jest członkiem Krajowego Systemu Usług oraz m.in. Enterprise Europe Network. Aktywnie działa na rzecz promocji innowacji i nawiązywania współpracy przedsiębiorców z sektorem naukowym. Jest inicjatorem i organizatorem konkursu Warmińsko- Mazurski Lider Innowacji oraz Regionalnej Wystawy Innowacyjności. Od maja 2013 r. przy WMARR rozpoczęło działalność Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego konsekwentnie realizuje misję wspierania przedsiębiorczości, zajmując wiodącą pozycję w regionie w tej dziedzinie. Doświadczenie oraz znajomość potrzeb regionu oraz oczekiwań inwestorów, poparte stale rosnącymi kwalifikacjami zespołu pracowników Agencji, pozwalają aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 wrzesień 2019 12:57

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 Tymczasowy numer: 721 181 833
email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s