Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę


Pożyczkę Płynnościową, zwaną dalej PP/Produktem Finansowym PP, otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którzy przed 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:

  1. znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub
  2. są zagrożone skutkami wystąpienia COVID-19 lub
  3. ich przychody z tytułu prowadzonej działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku wybuchu pandemii COVID-19

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s