Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

czwartek, 13 czerwiec 2019 13:01

Oprocentowanie


1) Pożyczki będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Ma to zastosowanie w przypadku przyznania preferencji i/lub premii, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca spełni warunki do uzyskania wsparcia na zasadach pomocy de minimis. 

2) W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji, pożyczki będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe według następujących zasad:

a) oprocentowanie równe 50% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji,

b) oprocentowanie równe 75% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla Inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

3) W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, pożyczka będzie mogła być udzielona na warunkach rynkowych.

4) Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest w stosunku rocznym. 

 

 

Stopa bazowa KE wynosi 1,84% w skali roku.


logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 listopad 2020 12:56

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s