Lista cząstkowa nr 2 projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w konkursie RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 marca 2017 13:07


Lista cząstkowa nr 2 projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w konkursie RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16 w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020


Lista wniosków (PDF)