Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW REGIONALNE...
aaa
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 lutego 2018 14:55

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór kandydatów na ekspertówRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w dziedzinach: Termomodernizacja, Efektywność energetyczna oraz Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawne wytwarzanie energii.


  1. O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. posiada wykształcenie wyższe;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WiM 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;.
  6. inne warunki określone w załączniku nr 5 do Regulaminu.
  1. Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów na ekspertów poprzez złożenie:
  1. wypełnionego Wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014‑2020 (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014‑2020) wraz ze stosownymi oświadczeniami dotyczącymi spełnienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 lit. b-e;
  2. kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kopii dokumentów potwierdzających wszystkie informacje zawarte we wniosku dotyczące wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień w dziedzinach, w których dokonywany jest wybór projektów do dofinansowania, określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014‑2020.

Przedmiotem weryfikacji będą jedynie informacje oraz dokumenty adekwatne dla dziedziny, której dotyczy wniosek o wpis. Informacje oraz dokumenty, które nie mają związku z dziedziną lub wykraczają poza czas wskazany w wymaganiach dla kandydatów (jeśli określono kryterium czasowe) nie będą rozpatrywane i nie będą miały wpływu na wynik weryfikacji.


Szczegółowe informacje o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie internetowej RPO WiM 2014–2020, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów.


Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 89 521 93 18.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA EKSPERTÓW  RPO WiM 2014-2020” na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Kościuszki 89/91
10-554 Olsztyn


lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie opisanej wg powyższego wzoru w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej (ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, II piętro, pok. 201, w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30) w terminie: od 28 lutego do 13 marca 2018 r.


O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do instytucji przyjmującej wnioski. Wnioski o wpis do Wykazu, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone przez kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi.

Źródło: http://rpo.warmia.mazury.pl

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR