Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Komunikat - konkurs RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17 (Zmiana ...
aaa
Komunikat - konkurs RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17 (Zmiana regulaminu i załącznika) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 czerwca 2017 10:32

logo_rpo_2014_2020.jpg


Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. zmianie uległ·Regulamin konkursu RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17 Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

§ 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów  formalnych dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku”;

§ 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistych omyłek w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu doręczenia pisma o stwierdzeniu braków formalnych lub oczywistych omyłek, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”;


Nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 9 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów.


Wyżej wymienione zmiany są spowodowane usprawnieniem procesu dokonywania oceny poprzez zaznaczenie na liście sprawdzającej pytań nie dotyczących wnioskodawców MŚP, oraz wydłużenie do 14 dni okresu uzupełnień na etapie weryfikacji wymogów formalnych.


Zmiany obowiązują od 30 czerwca 2017 r.


Pobierz:

Zaktualizowany regulamin (PDF)

Zaktualizowane załączniki (ZIP) 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR