Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Projekty własne WMARR Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów...
aaa
Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” PDF Drukuj Email


W dniu 29 grudnia 2009 r. PAIiIZ S.A. podpisała z PARP Umowę o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.04.02-00-002/09 „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Projekt uzyskał rekomendację na dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013. Całkowita wartość Projektu to 20 436652,12 PLN. Kwota dofinansowania 18 392 986,91 PLN co stanowi 90 % Projektu. Na pozostałe 10 %, składa się wkład własny Partnerów Projektu - 7 Centrów Obsługi Inwestora z Polski Wschodniej. Liderem Projektu i stroną Umowy o dofinansowanie jest PAIiIZ S.A. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2015 r.


Do Projektu, jako Partnerzy, przystąpiły następujące podmioty z obszaru Polski Wschodniej, w ramach których funkcjonują Centra Obsługi Inwestora:


 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Miejski w Białymstoku
 • Urząd Miasta Kielce
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przedmiotem niniejszego Projektu jest utworzenie sieci centrów obsługi inwestorów w regionie Polski Wschodniej, której głównym celem będzie aktywne wspieranie procesu podnoszenia poziomu potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski Wschodniej poprzez zbudowanie stałej platformy kooperacji oraz zintegrowanego systemu obsługi inwestorów zewnętrznych.


Grupę docelową Projektu stanowią m.in. przedsiębiorcy zagraniczni i krajowi, zainteresowani zaangażowaniem nakładów finansowych na terenach Polski Wschodniej; zagraniczne i krajowe izby gospodarcze, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze oraz podmioty okołobiznesowe, jednostki samorządu terytorialnego szczebla regionalnego, powiatowego i lokalnego.


Projekt przewiduje realizację szeregu systemowych działań mających na celu stworzenie i rozwój sieci centrów obsługi inwestora w makroregionie działających w oparciu o jednolite standardy. Wsparcie przewidziane jest m.in. na takie działania jak zakup środków trwałych, leasing samochodów, organizację krajowych i zagranicznych seminariów / warsztatów dla rozwoju kadr obsługujących inwestorów, wykonanie i wdrożenie ekspertyz dotyczących oferty inwestycyjnej makroregionu, budowa i utrzymanie aktualnej bazy danych z ofertą centrów obsługi inwestora. Wsparcie to ma na celu wzmocnienie działań Centrów Obsługi Inwestora w zakresie:

 • standaryzacji obsługi inwestora
 • stałej i systemowej współpracy i wymiany doświadczeń
 • wymiany informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych
 • utworzenie wspólnej bazy terenów inwestycyjnych

Partnerzy Projektu utworzą jedną, ponadregionalną sieć współpracujących ze sobą instytucji działających regionalnie na rzecz wspierania i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów Polski Wschodniej. Dobra kooperacja wymaga stworzenia systemu wymiany informacji w zakresie współpracy z inwestorami oraz opracowania jednolitych standardów obsługi inwestorów zewnętrznych. Wszelkie działania związane z gromadzeniem informacji o dostępnych w regionach ofertach inwestycyjnych, a także bieżący monitoring stanu inwestycji w poszczególnych województwach pozwolą na stałą ocenę zmian w napływie inwestycji do regionów wschodnich oraz stworzenie i prowadzenie międzyregionalnej bazy danych ofert inwestycyjnych zawierającej informacje o najciekawszych ofertach z Polski Wschodniej.


Odpowiednio skonstruowana platforma wymiany informacji i koordynacji działań pozwoli na świadczenie usług związanych z obsługą procesów inwestycyjnych oraz doradztwem dla odbiorców inwestycji na wysokim poziomie, co w połączeniu z działaniami o charakterze promocyjnym realizowanymi przez sieć będzie sukcesywnie przekładać się na poprawę konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski Wschodniej.


Projekt jest komplementarny względem Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, realizowanego w ramach działania I.4, komponent promocja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, który przyczyni się do stworzenia i promocji wspólnego wizerunku pięciu województw Polski Wschodniej, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji oraz wspierania przedsiębiorczości na terenie regionów Polski Wschodniej. Aktywna promocja Polski Wschodniej zarówno w kraju, jak i poza jego granicami jest podstawowym elementem w procesie ściągania na promowany obszar inwestycji krajowych oraz zagranicznych. Sieć Centrów Obsługi Inwestora na terenie Polski Wschodniej jest naturalną kontynuacją tego procesu.

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1