Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

piątek, 26 lipiec 2019 08:38

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów planowanego/realizowanego przedsięwzięcia.

  • Wkład własny Pożyczkobiorcy w planowanym/realizowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia z tym, że może on zostać wniesiony w formie pieniężnej i/lub rzeczowej.
  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000 zł.
  • Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.
  • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.
  • Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału i/lub odsetek, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s