Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

piątek, 26 lipiec 2019 08:56

Dokumenty do pobrania

Pobierz:

 1. Regulamin udzielania pożyczek - zastosowanie do pozostałych pożyczek (.docx)
 2. Taryfa prowizji i opłat - zastosowanie do pozostałych pożyczek (.doc)
 3. Wykaz dokumentów (załączników) niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki (.docx)
 4. Wniosek o udzielenie pożyczki (.docx)
 5. Podmioty prowadzące sprawozdawczość uproszczoną: Informacja o sytuacji majątkowej i finansowej - Tablice nr 1, 2, 3. (.xlsx)
 6. Podmioty prowadzące sprawozdawczość uproszczoną: Informacja o sytuacji majątkowej i finansowej - Tablice nr 1, 2, 3. (.doc) (Wersja alternatywna do punktu 5)
 7. Podmioty prowadzące sprawozdawczość pełną: Tablica nr 1 - Bilans, Tablica nr 2 - Rachunek zysków i strat, Tablica nr 3 - Rachunek przepływów pieniężnych, Tablica nr 4 - Dane uzupełniające (.xlsx)
 8. Podmioty prowadzące sprawozdawczość pełną: Tablica nr 1 - Bilans, Tablica nr 2 - Rachunek zysków i strat, Tablica nr 3 - Rachunek przepływów pieniężnych, Tablica nr 4 - Dane uzupełniające (.doc) (Wersja alternatywna do punktu 7)
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o sytuacji majątkowo-finansowej gosp. dom. (docx)
 10. Poręczyciele - osoby fizyczne - Zaświadczenie o dochodach (.doc)
 11. Poręczyciele- osoby fizyczne - Oświadczenie poręczyciela (.docx)
 12. Upoważnienie konsumenta (.pdf)
 13. Upoważnienie przedsiębiorcy (.pdf)
 14. Zasady wypełniania upoważnień (.pdf)
 15. Oświadczenie - zastaw rejestrowy (.doc)
 16. Ramowy wzór umowy pożyczki (.docx)
 17. Oświadczenie Wnioskodawcy o sytuacji ekonomicznej (doc)
 18. Oświadczenie podmioty wykluczone (.doc)
 19. Oświadczenie MŚP składane po podpisaniu umowy pożyczki wraz z dokumentami płatniczymi (.docx)
Ostatnio zmieniany piątek, 02 czerwiec 2023 09:28

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s