Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

piątek, 14 czerwiec 2019 13:03

Dokumenty do pobrania

 1. Regulamin udzielania pożyczek w ramach RPO 2 (.pdf)
 2. Taryfa prowizji i opłat - stosowana przy udzielaniu pożyczek ze środków RPO 2 (.doc)
 3. Wykaz dokumentów (załączników) niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki (.docx)
 4. Wniosek o udzielenie pożyczki (.docx)
 5. Podmioty prowadzące sprawozdawczość uproszczoną: Informacja o sytuacji majątkowej i finansowej - Tablice nr 1, 2, 3. (.xlsx)
 6. Podmioty prowadzące sprawozdawczość uproszczoną: Informacja o sytuacji majątkowej i finansowej - Tablice nr 1, 2, 3. (.doc) (Wersja alternatywna do punktu 5)
 7. Podmioty prowadzące sprawozdawczość pełną: Tablica nr 1 - Bilans, Tablica nr 2 - Rachunek zysków i strat, Tablica nr 3 - Rachunek przepływów pieniężnych, Tablica nr 4 - Dane uzupełniające (.xlsx)
 8. Podmioty prowadzące sprawozdawczość pełną: Tablica nr 1 - Bilans, Tablica nr 2 - Rachunek zysków i strat, Tablica nr 3 - Rachunek przepływów pieniężnych, Tablica nr 4 - Dane uzupełniające (.doc) (Wersja alternatywna do punktu 7)
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o sytuacji majątkowo-finansowej gosp. dom. (docx)
 10. Poręczyciele - osoby fizyczne - Zaświadczenie o dochodach (.doc)
 11. Poręczyciele- osoby fizyczne - Oświadczenie poręczyciela (.docx)
 12. Upoważnienie konsumenta (.pdf)
 13. Upoważnienie przedsiębiorcy (.pdf)
 14. Zasady wypełniania upoważnień (.pdf)
 15. Oświadczenie - zastaw rejestrowy (.doc)
 16. Ramowy wzór umowy pożyczki (.docx)
 17. Oświadczenie Wnioskodawcy o sytuacji ekonomicznej (doc)
 18. Oświadczenie podmioty wykluczone (.doc)
 19. Oświadczenie MŚP składane po podpisaniu umowy pożyczki wraz z dokumentami płatniczymi (.docx)
Ostatnio zmieniany wtorek, 14 lipiec 2020 13:38