Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

piątek, 14 czerwiec 2019 12:41

RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Reprezentatywne przykłady parametrów pożyczek:

 

Przykład 1a - dla oferty w wariancie dla podmiotów prowadzących działalność gosp. pow. 6 m-cy

 

Kwota: 40 000,00 zł

Okres spłaty: 60 m-cy

Oprocentowanie stałe: 4,18% w skali roku

Kwota odsetek: 4 319,89 zł

Prowizja: 400,00 zł

RRSO: 5,52 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie poręczenia udzielonego przez Fundusz Poręczeniowy - koszt: 432,00 zł, oświadczenie o poddaniu się egzekucji – koszt: 305,00 zł)

 

Przykład 1b - dla oferty w wariancie dla podmiotów rozpoczynających działalność gosp.

 

Kwota: 40 000,00 zł

Okres spłaty: 60 m-cy

Oprocentowanie stałe: 7,18% w skali roku

Kwota odsetek: 7 420,38 zł

Prowizja: 400,00 zł

RRSO: 8,78 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie poręczenia udzielonego przez Fundusz Poręczeniowy - koszt: 432,00 zł, oświadczenie o poddaniu się egzekucji – koszt: 305,00 zł)

 

Przykład 2a - dla oferty w wariancie dla podmiotów prowadzących działalność gosp. pow. 6 m-cy

 

Kwota: 100 000,00 zł

Okres spłaty: 60 m-cy

Oprocentowanie stałe: 4,18% w skali roku

Kwota odsetek: 10 799,87 zł

Prowizja: 1 000,00 zł

RRSO: 5,64 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie poręczenia udzielonego przez Fundusz Poręczeniowy - koszt: 1 080,00 zł, oświadczenie o poddaniu się egzekucji – koszt: 305,00 zł)

 

Przykład 2b - dla oferty w wariancie dla podmiotów rozpoczynających działalność gosp.

 

Kwota: 100 000,00 zł

Okres spłaty: 60 m-cy

Oprocentowanie stałe: 7,18% w skali roku

Kwota odsetek: 18 550,90 zł

Prowizja: 1 000,00 zł

RRSO: 8,55 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie poręczenia udzielonego przez Fundusz Poręczeniowy - koszt: 1 080,00 zł, oświadczenie o poddaniu się egzekucji – koszt: 305,00 zł)

 

Przykład 3a - dla oferty w wariancie dla podmiotów prowadzących działalność gosp. pow. 6 m-cy

 

Kwota: 100 000,00 zł

Okres spłaty: 84 m-cy

Oprocentowanie stałe: 4,18% w skali roku

Kwota odsetek: 14 982,50 zł

Prowizja: 1 000,00 zł

RRSO: 5,11 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie poręczenia udzielonego przez Fundusz Poręczeniowy - koszt: 1 320,00 zł, oświadczenie o poddaniu się egzekucji – koszt: 305,00 zł)

 

Przykład 3b- - dla oferty w wariancie dla podmiotów rozpoczynających działalność gosp.

 

Kwota: 100 000,00 zł

Okres spłaty: 84 m-cy

Oprocentowanie stałe: 7,18% w skali roku

Kwota odsetek: 25 735,52 zł

Prowizja: 1 000,00 zł

RRSO: 8,36 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie poręczenia udzielonego przez Fundusz Poręczeniowy - koszt: 1 320,00 zł, oświadczenie o poddaniu się egzekucji – koszt: 305,00 zł)

 

Przykład 4a - dla oferty w wariancie dla podmiotów prowadzących działalność gosp. pow. 6 m-cy

 

Kwota: 300 000,00 zł

Okres spłaty: 84 m-cy

Oprocentowanie stałe: 4,18% w skali roku

Kwota odsetek: 44 947,57 zł

Prowizja: 3 000,00 zł

RRSO: 4,79 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie hipoteki na prawie własności nieruchomości i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji - koszt: 1 439,78 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt: 420,00 zł)

 

Przykład 4b - dla oferty w wariancie dla podmiotów rozpoczynających działalność gosp.

Kwota: 300 000,00 zł

Okres spłaty: 84 m-cy

Oprocentowanie stałe: 7,18% w skali roku

Kwota odsetek: 77 206,76 zł

Prowizja: 3 000,00 zł

RRSO: 7,99 % (przy zabezpieczeniu udzielonej pożyczki w formie hipoteki na prawie własności nieruchomości i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji - koszt: 1 439,78 zł, ubezpieczenie nieruchomości – koszt: 420,00 zł)

 

Powyższa informacja zawiera dane orientacyjne, przykładowe i ma charakter niewiążący. Służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, rekomendacji ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia umowy pożyczki na zaprezentowanych warunkach. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 15.10.2013 r.

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s