Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

piątek, 14 czerwiec 2019 12:39

Podstawowe zasady udzielania pożyczek

Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia.

  • Wkład własny pożyczkobiorcy w formie pieniężnej i/lub rzeczowej w przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia. Agencja akceptuje udokumentowanie wkładu własnego, o ile został on wniesiony w terminie maksymalnie do roku przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie później, jak w dniu wypłaty pożyczki. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do udokumentowania Agencji pozostałej części wkładu własnego, przekraczającej 20% wartości kosztów przedsięwzięcia.
  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000 zł.
  • Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.000.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.
    • Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 96 miesięcy (8 lat), licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.
    • Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, który nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
Ostatnio zmieniany wtorek, 26 maj 2020 12:46