Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

środa, 27 maj 2020 10:47

Zakres finansowania


W ramach Instrumentu Finansowego PR finansowane będą inwestycje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związane z:

  1. wzrostem pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub
  2. przedsięwzięcie łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia, a kierunki inwestowania muszą być zgodne z przeznaczeniem i celami Produktu Finansowego PR. Koszty kwalifikowane obejmują następujące kategorie wydatków:

1. zakup środków trwałych, w tym maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości oraz nieruchomości, przy czym:

  1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy, co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką,
  2. w ramach Produktu Finansowego PR dopuszcza się finansowanie zakupu budynków, lokali lub ich części, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, w których prowadzona będzie działalność    produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza,  techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce. Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału., zakup wartości niematerialnych i prawnych,

2. zakup usług obcych np. robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług transportowych, przy czym dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 [przykładowo: inwestycje w budynki (np. budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, ulepszenie) wraz z zakupem środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 pkt. 1].

3. zakup środków obrotowych (kapitał obrotowy) – do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.
logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 listopad 2020 13:13

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s