Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

Dokumenty do pobrania


Ogłoszenie o naborze wniosków

Regulamin udzielania PP


Załączniki do Regulaminu


Wniosek o udzielenie pożyczki

Wykaz dokumentów (załączników) niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki


Pomoc de minimis


Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i danych objętych tajemnicą bankową


Pozostałe dokumenty do pobrania


Ramowy wzór umowy pożyczki

Karta produktu


logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s