Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

Pożyczka płynnościowa POIR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


KOMUNIKAT z dnia 03 września 2021 r.

 

WMARR S.A. w Olsztynie informuje, że Instytucja Zarządzająca POIR wyraziła zgodę na wprowadzenie możliwości udzielania dodatkowych wakacji kredytowych oraz zmianę warunków udzielania standardowych wakacji kredytowych. W ślad za tym zmiany zostały wprowadzone do Regulaminu udzielania pożyczek, mającego zastosowanie do pożyczek udzielanych ze środków Wkładu Funduszu Funduszy z 3. osi priorytetowej POIR na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/11420/2020/XII/DIF/331 zawartej w dniu 01 października 2020 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Płynnościowa POIR", z późn. zm. Zmiany obowiązują od dnia 03 września 2021 r. Regulamin zawierający przedmiotowe zmiany dostępny jest pod adresem: www.wmarr.olsztyn.pl zakładka POŻYCZKI, produkt POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR OŚ 3 (2020) – PROJEKT ZREALIZOWANY

Komunikat

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dniem 13 października 2020 r. zawiesza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/11420/2020/XII/DIF/331 zawartej w dniu 01 października 2020 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Płynnościowa POIR".Komunikat

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR trwa do dnia 12 października 2020 r. do godz. 15:30, przy czym wnioski składane w formie elektronicznej należy złożyć najpóźniej do godz. 24:00. Wnioski w formie papierowej złożone po godz. 15:30 oraz w formie elektronicznej złożone po godz. 24:00 nie zostaną przyjęte.

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s