Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

czwartek, 13 czerwiec 2019 13:02

Premia


Premia w postaci subsydiowania odsetek dotyczy projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, tj.:

1) przyczyniających się do oszczędności surowców i energii,

2) przyczyniających się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska,

3) realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,

4) realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia,

5) ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym i/lub ofertowym,

6) przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

 Dla udzielenia premii wystarczającym będzie spełnienie jednego z sześciu ww. kryteriów.

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez Pożyczkobiorcę do łącznej maksymalnej wysokości 50 000,00 zł na jednego Pożyczkobiorcę.


logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 listopad 2020 12:55

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s