Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 11:59

Podmioty publiczne

  • przygotowanie strategii rozwoju społeczno gospodaczego dla różnych szczebli samorządu wraz z niezbędnymi warsztatami oraz konsultacjami społecznymi,
  • sporządzanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie,
  • przygotowanie planów rozwoju lokalnego,
  • przygotowanie lokalnych programów rewitalizacji,
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego,
  • organizacja szkoleń, seminariów i konferencji,
  • przygotowanie analiz sektorowych na potrzeby aplikowania w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 np. zapotrzebowania na inwestycje w infrastrukturę socjalną,
  • badania potencjału turystycznego.Osoby do kontaktu:

Marta Piskorz, tel. 89 512 25 21

Maria Majewska, tel. 89 512 25 08

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 wrzesień 2019 12:58

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s