Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 16 grudzień 2019 14:56

Oferta dla podmiotów publicznych

-        przygotowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla różnych szczebli samorządu wraz z niezbędnymi warsztatami oraz konsultacjami społecznymi,

-        sporządzanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie,

-        przygotowanie planów rozwoju lokalnego,

-        przygotowanie lokalnych programów rewitalizacji,

-        doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym ze środków centralnych i międzynarodowych),

-        organizacja szkoleń, seminariów i konferencji,

-        przygotowanie analiz sektorowych na potrzeby aplikowania w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 np. zapotrzebowania na inwestycje w infrastrukturę socjalną,

-        badania potencjału turystycznego.

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s