Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

Oferta dla biznesu

-        sporządzanie studiów wykonalności, wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, za wyjątkiem Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

-        doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego (w tym ze środków centralnych i międzynarodowych),

-        organizacja szkoleń, seminariów i konferencji,

-        przygotowanie analiz sektorowych.


Osoby do kontaktu:

Marta Piskorz, tel. 89 512 25 21

Maria Majewska, tel. 89 512 25 08

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s