Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

wtorek, 07 lipiec 2020 14:45

ZDROWE ŻYCIE – INTELIGENTNA SPECJALIZACJA REGIONU

Ankieta „Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja regionu” w województwie warmińsko-mazurskim z dnia 5.11.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja regionu”, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie prowadzi badania przedsiębiorczości w sektorze związanym z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia.

Celem badania jest dokonanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju tego sektora w naszym województwie.

Zapraszamy podmioty z sektora związanego z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia do włączenia się w prace nad nową, inteligentną specjalizację regionu poprzez udział w badaniu ankietowym /badanie jest anonimowe/ – link do ankiety znajduje się poniżej:

 

Link: https://www.surveymonkey.com/r/WMARR_CAWI  

 

Dziedziny wpisujące się w obszar „Zdrowe życie” obejmują usługi: medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, dla seniorów; profilaktykę zdrowia, produkcję sprzętu medycznego, produkcję farmaceutyków, biotechnologię, inżynierię medyczna i materiałowa na potrzeby medyczne i około medyczne, technologie ICT na potrzeby medyczne, produkty i usługi związane z profilaktyką zdrowotną, produkty i usługi związane z obniżaniem emisyjności na rzecz poprawy jakości środowiska.Z inicjatywy WMARR S.A. w Olsztynie rozpoczęły się prace nad badaniem potencjału branży sektora „zdrowe życie” jako nowej, inteligentnej specjalizacji regionu. WMARR zabiega o rozszerzenie katalogu inteligentnych specjalizacji gospodarczych regionu (ekonomia wody, drewno, żywność wysokiej jakości) o sektor medyczny i okołomedyczny.

WMARR SA wspólnie z 38 interesariuszami projektu (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi, szpitalami, instytucjami otoczenia biznesu i opieki zdrowotnej) zamierza określić możliwości rozwoju sektora „zdrowe życie”, który w przyszłości może stać się kolejną inteligentną specjalizacją (IS) Warmii i Mazur.

Podstawą opracowania koncepcji IS „zdrowe życie” jest wyjątkowy potencjał nieskażonego środowiska Warmii i Mazur i działające w regionie unikalne podmioty gospodarcze rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi. Coraz mocniejsza jest również pozycja ośrodków badawczo - naukowych w dziedzinie medycyny, prężnie rozwijają się specjalistyczne usługi zdrowotne oraz zwiększa się wśród mieszkańców regionu dbałość o jakość życia. Proponowana specjalizacja obejmowałaby także sektor technologii/usług/produktów służących ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowego trybu życia oraz technologii/usług/produktów związanych z gospodarką niskoemisyjną i utrzymaniem wysokiej jakości środowiska.

Projekt zakłada również opracowanie diagnozy oraz programu rozwoju sektora „zdrowe życie”

 

Tytuł projektu: ZDROWE ŻYCIE – INTELIGENTNA SPECJALIZACJA REGIONU

Numer umowy: RPWM.01.02.03-28-0001/20-00 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 428 212, 50 zł w tym kwota dofinansowania 363 937, 80 zł

Ostatnio zmieniany czwartek, 05 listopad 2020 13:26

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s