Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

czwartek, 10 luty 2022 10:36

Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja oraz Nowe Technologie

Pierwsze spotkanie interesariuszy w ramach projektu „Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja oraz Nowe Technologie”

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wspólnie z przedstawicielami biznesu, nauki oraz instytucji otoczenia biznesu zamierza określić możliwości rozwoju sektora związanego z automatyzacją i cyfryzacją, który w przyszłości może stać się kolejną inteligentną specjalizacją (IS) Warmii i Mazur.

6 kwietnia 2022 r. WMARR S.A. w Olsztynie zorganizowała spotkanie interesariuszy projektu „Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja oraz Nowe Technologie” w trakcie, którego zostały przedstawione główne założenia projektu oraz wybrane dane statystyczne dotyczące potencjału planowanej inteligentnej specjalizacji.

Głównym tematem dyskusji uczestników spotkania były wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorcy związani z sektorem automatyzacji i cyfryzacji na Warmii i Mazurach. Przedsiębiorcy wskazali bariery, które hamują rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz kierunki zmian niezbędne do rozwoju konkurencyjności na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym.

Kolejne spotkanie z interesariuszami zaplanowano w II kwartale 2022 r.

 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z udziałem przedstawicieli  przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych rozpoczęła moderowanie procesu dialogu tzw. przedsiębiorczego odkrywania przy wytyczaniu nowej Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur.

Rozwój tego sektora jest szansą na podniesienie konkurencyjności gospodarki naszego regionu poprzez generowanie produktów i usług opartych o automatyzację i cyfryzację. W regionie czystym środowiskowo, gdzie ze względu na duże obszary przyrody chronionej prawnie ograniczone są możliwości inwestycyjne, warto jest postawić na rozwój wysokich technologii,   zapewniających zrównoważony rozwój regionu.

Projekt zakłada opracowanie diagnozy oraz programu rozwoju sektora przemysłu związanego z Zieloną Automatyzacją i Cyfryzacją oraz Nowymi Technologiami.

Zapraszamy zainteresowane podmioty do wspólnego badania zasobów i potencjału branży sektora z dziedziny przemysłu związanej z Zieloną Automatyzacją i Cyfryzacją oraz Nowymi Technologiami jako inteligentnej specjalizacji regionu oraz określenie możliwości i ścieżki rozwoju sektora w perspektywie 10 lat.

Informacje udzielają:

Marta Piskorz - Ekspert wiodący ds. inteligentnej specjalizacji - tel. 89 521 12 64, e-mail m.piskorz@wmarr.olsztyn.pl

Maria Majewska - Ekspert ds. inteligentnej specjalizacji - tel. 89 521 12 62, e-mail m.majewska@wmarr.olsztyn.pl

Sylwia Kurowska - Ekspert ds. inteligentnej specjalizacji - tel. 89 512 24 01, e-mail s.kurowska@wmarr.olsztyn.pl

 

Tytuł projektu: Zielona Automatyzacja i Cyfryzacja oraz Nowe Technologie

Numer umowy: RPWM.01.02.03-28-0001/21-00 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 226 491,48 zł w tym kwota dofinansowania 192 495,11 zł

 logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Ostatnio zmieniany środa, 13 kwiecień 2022 09:26

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s