Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

wtorek, 10 listopad 2020 09:36

Lista złożonych wniosków o grant - według kolejności złożenia

Zgodnie z Regulaminem naboru  wniosków o granty na Kapitał obrotowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (ION) publikuje listę złożonych wniosków o grant.

 

Wnioski są uszeregowane według kolejności złożenia. Nie jest to wstępna lista rankingowa.

Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2020 15:28

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl



Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s