Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

Aktualności

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w konkursie RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 w ramach Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Bezpłatna konferencja odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz.10 w Olsztynie, przy ul. Bydgoskiej 33 (budynek Olsztyńskiej Szkoły Wyższej), sala 100E. Konferencja pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Aby zarejestrować się jako uczestnik Konferencji kliknij w link: https://forms.gle/2qg9GGnYXnEzbt4N8 lub skopiuj go bezpośrednio do okna swojej przeglądarki internetowej. Więcej na http://www.wsiie.olsztyn.pl/5532-2/
Od dnia 19 lutego 2020 r. obowiązuje nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 9.0) Zmiana Podręcznika beneficjenta w stosunku do wersji 8.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej obejmuje zmianę podrozdziału 1.1. Węzeł krajowy, opisującego nowe metody logowania się do systemu teleinformatycznego SL2014. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dodał działania 10.2, 10.3, 10.4 oraz 10.5 do uszczegółowienia ws. Zestawienia dokumentów. Ponadto w dokumencie zostały wprowadzone zmiany redakcyjne.
Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla Beneficjentów RPO WiM 2014-2020. Szczegółowe informacje o szkoleniach w linkach poniżej. Przygotowanie wniosku o płatność z w ramach RPO WiM 2014-2020 9-10 marca 2020 - https://rpo.warmia.mazury.pl... 12-13 marca 2020 - https://rpo.warmia.mazury.pl... 19-20 marca 2020 - https://rpo.warmia.mazury.pl... Zmieniły się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020. W związku z powyższym program szkolenia został zaktualizowany, a na szkoleniu zostaną omówione zmiany. Więcej informacji o szkoleniach i formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce Weź udział w…
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w konferencji pt. „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur” Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.
28 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2020 r. Harmonogram naborów (PDF) Wykaz zmian (PDF)
Zaktualizowana po zwiększeniu alokacji lista wniosków nr 3 o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
poniedziałek, 27 styczeń 2020 09:05

Komunikat - dot. konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 23.01.2020 r. zgodnie z § 6 ust. 13 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 tj. kwota alokacji wynosi: 6 985 843,27 EURO co daje kwotę 29 736 639,04 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od…
Zaktualizowana po protestach lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania nr 2 w ramach konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W związku z pojawiającymi się na rynku ofertami sprzedaży dokumentów związanych z ubieganiem się o dotacje unijne Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przestrzega przedsiębiorców przed ich kupowaniem. Dokumentacja konkursowa jest całkowicie bezpłatna do pobrania ze strony www. Dodatkowo W-MARR S.A. w Olsztynie informuje, iż nie pobiera żadnych opłat dotyczących przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, iż W-MARR S.A. w Olsztynie nie jest partnerem i nie współpracuje z podmiotami zajmującymi się zawodowo przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych dla przedsiębiorców. Żaden z takich podmiotów nie posiada także żadnej rekomendacji ani certyfikatu współpracy z W-MARR S.A. w Olsztynie.
Strona 1 z 73

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s