Regionalna Instytucja Finansujaca

 • PHARE 2000 SSG
 • PHARE 2001 SSG
 • PHARE 2002 SSG
 • PHARE 2003 SSG
 • PHARE 2003 dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • SPO "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
 • SPO "Rozwój Zasobów Ludzkich"
 • ZPORR - Działanie 2.5
 • ZPORR - Działanie 2.6
 • → ZPORR – wzór weksla
 • ZPORR - Działanie 3.4
 • → Zalecenia dla Beneficjentów w sprawie interpretacji pzp
 • SPO WKP - Działanie 2.1
 • SPO WKP - Działanie 2.2.1
 • SPO WKP - Działanie 2.3
 • → SPO WKP - Zasady wizualizacji projektu
 • → SPO WKP - Zabezpieczenia wekslowe
 •  
   
  Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
  10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, tel. 89 521 12 50, fax 89 521 12 60
  www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl