Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 maja 2019 09:33

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Lista wniosków (PDF)