Zaktualizowana po zwiększeniu alokacji lista wniosków nr 6 wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/18 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 kwietnia 2019 15:30

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Zaktualizowana po zwiększeniu alokacji na podstawie art.46 ust.2 Ustawy wdrożeniowej - lista wniosków nr 6 wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/18, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)