Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Aktualności RPO WiM
aaa
Aktualności RPO WiM

Informacja dla Beneficjentów RPO WiM 2007-2013 - Oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu PDF Drukuj Email
środa, 03 lutego 2016 08:36

W związku ze zbliżającym się terminem składania oświadczeń o trwałości projektu Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przypomina, iż Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (mający podpisaną umowę o dofinansowanie i których projekt znajduje się w okresie trwałości) mają obowiązek składania oświadczeń o zachowaniu trwałości projektu do 28 lutego każdego roku, aż do zakończenia okresu trwałości oraz w dniu zakończenia okresu trwałości.


Więcej informacji: http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/index.php?page=aktualnosc&aktualnosc_id=1435

 
Przyjęcie ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na 2015 rok PDF Drukuj Email
środa, 17 czerwca 2015 09:16

W dniu 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na 2015 rok

 
Komunikat - trwałość projektu PDF Drukuj Email
niedziela, 22 lutego 2015 05:38

W związku z monitoringiem trwałości projektów realizowanych w ramach Poddziałań 1.1.5 – 1.1.9 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina o konieczności złożenia do dnia 28 lutego 2015 r. następujących dokumentów:

Dokumenty te służą potwierdzeniu utrzymywania przez beneficjentów okresu trwałości projektu zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji. Beneficjent zobowiązany jest do składania ww. oświadczeń do 28 lutego każdego roku, aż do zakończenia okresu trwałości oraz na zakończenie okresu trwałości. Powyższe wynika z rekomendacji Instytucji Zarządzającej RPO WiM, dotyczących konieczności monitorowania projektów w okresie ich trwałości.

 
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej PDF Drukuj Email
wtorek, 10 września 2013 09:03

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie 01/12/1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 
Oś Priorytetowa 1 – Przedsiębiorczość
Działanie 1.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 – Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP 
w zakresie innowacji i nowych technologii

Pobierz: Lista rankingowa wniosków o dofinasowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie 01.12.1.1.7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (1565KB)

 
Zaktualizowana cząstkowa lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej w odpowiedzi na konkurs 01/12/1.1.7 PDF Drukuj Email
piątek, 30 sierpnia 2013 08:50

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przedstawia listę projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej, złożonych
w odpowiedzi na konkurs 01/12/1.1.7 w ramach

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Lista ta może ulec aktualizacji, ponieważ nie uwzględnia wszystkich złożonych protestów od negatywnej oceny formalnej.


Pobierz:
Zaktualizowana cząstkowa lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej·w odpowiedzi na konkurs 01/12/1.1.7 (plik PDF)
 
Wydłużeniu terminu oceny merytorycznej projektów dla konkursu 01/12/1.1.7 PDF Drukuj Email
czwartek, 01 sierpnia 2013 10:48

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż z uwagi na trwające prace dotyczące zmiany Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/12/1.1.7, wynikające m.in. ze zmiany zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ocena merytoryczna projektów dla konkursu 01/12/1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii – zostaje wydłużona do 13 września 2013 r.

 
Wydłużenie terminu oceny merytorycznej projektów dla konkursu 01/12/1.1.7 PDF Drukuj Email
piątek, 28 czerwca 2013 13:13

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że w związku:

  1. ze zmianą ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2013 r., poz. 714), która zmienia m.in. przepisy dotyczące procedury odwoławczej, w stopniu wymagającym od Instytucji Pośredniczącej II stopnia aktualizacji zapisów Regulaminu oceny
    i naboru projektów dla konkursu 01/12/1.1.7, a tym samym z uwagi na trwające prace nad nowymi zapisami Regulaminu,
  2. trwającymi negocjacjami podejmowanymi z wnioskodawcami w/w konkursu, dotyczącymi wykluczenia z przedstawionych przez nich budżetów projektów wydatków uznanych za niezasadne lub zawyżone
ocena merytoryczna projektów dla konkursu 01/12/1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego - Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii – zostaje wydłużona do 31 lipca 2013 r. 
KOMUNIKAT INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 – 2013 PDF Drukuj Email
piątek, 28 czerwca 2013 07:39

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że dnia 28 czerwca 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o·zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2013 roku, poz. 714). Ustawa zmienia między innymi przepisy dotyczące procedury odwoławczej, w·stopniu wymagającym od Instytucji Pośredniczącej II Stopnia aktualizacji zapisów Regulaminów naboru i oceny projektów w·konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i·Mazury na lata 2007-2013. W chwili obecnej trwają prace nad nowymi zapisami, zgodnymi z ww. ustawą.

IPII RPO WiM po zakończeniu prac nad wprowadzeniem zmian do dokumentów programowych wynikających z zapisów powyższej ustawy poinformuje Beneficjentów i·zamieści treść Regulaminów na stronie internetowej·www.rpo.warmia.mazury.pl w·zakładce konkursy. 
Zmiana harmonogramu ogłaszania konkursów PDF Drukuj Email
czwartek, 20 czerwca 2013 09:20

19 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienił Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na 2013 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Więcej…
 
Cząstkowa lista projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej w odpowiedzi na konkurs 01/12/1.1.7 PDF Drukuj Email
piątek, 26 kwietnia 2013 14:07

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przedstawia listę projektów poprawnych formalnie przekazanych do oceny merytorycznej, złożonych
w odpowiedzi na konkurs 01/12/1.1.7 w ramach

Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white