Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
aaa
Aktualności
Komunikat o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach Konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 sierpnia 2018 15:15

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Komunikat o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach Konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18.

Skład (PDF)

 
Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania nr 1 w ramach konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 sierpnia 2018 14:34

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania nr 1 w ramach konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)··Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Komunikat - konkurs RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 (Zmiana regulaminu) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 sierpnia 2018 14:22

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 13.08.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18, tj. kwota alokacji wynosi: 2 058 705,52 EURO, co stanowi 8 805 701,12 PLN1  ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w ·miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym rozstrzygnięto konkurs, tj. 30.07.2018 r., gdzie 1 EUR = 4,2773 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 13.08.2018 r.


Regulamin (PDF)

 
Lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 sierpnia 2018 12:06

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)· Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020 organizowane przez Zespół Promocji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sierpniu i we wrześniu 2018 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 sierpnia 2018 12:44

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020 organizowane przez
Zespół Promocji RPO w sierpniu i we wrześniu 2018 roku


  1. 1. Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4489/zapobieganie-i-zwalczanie-naduzyc-finansowych-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-3 - 10 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4368/zapobieganie-i-zwalczanie-naduzyc-finansowych-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-2 - 27 sierpnia w Olsztynie


  1. 2. Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4333/ochrona-danych-osobowych-w-projektach-realizowanych-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-3 - 16 sierpnia w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4335/ochrona-danych-osobowych-w-projektach-realizowanych-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-4 - 17 sierpnia w Olsztynie


  1. 3. Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby dokumentacji konkursowej w ramach EFRR RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4490/przygotowanie-analizy-finansowej-na-potrzeby-dokumentacji-konkursowej-w-ramach-efrr-rpo-wim-2014-2020---grupa-1 - 5 września w Olsztynie


  1. 4. Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4491/jak-przygotowac-wniosek-o-dofinansowanie-i-pozyskac-fundusze-z-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-5 - 13-14 września w Elblągu

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4338/jak-przygotowac-wniosek-o-dofinansowanie-i-pozyskac-fundusze-z-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-4 - 27-28 sierpnia w Olsztynie


  1. 5. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4493/przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl-2014-z-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-5 - 27-28 września w Elblągu

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4492/przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl-2014-z-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-4 - 3-4 września w Olsztynie


  1. 6. Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4494/przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl-2014-z-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-4 - 11-12 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4342/przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl-2014-z-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-3 - 23-24 sierpnia w Ełku


  1. 7. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4488/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosc-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-3 - 11 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4367/zasada-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosc-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-2 - 28 sierpnia w Olsztynie


  1. 8. Jak prosto, skutecznie i bezpłatnie pozyskiwać uczestników projektów EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (bezpłatne narzędzia online, media społecznościowe)

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4129/jak-prosto-skutecznie-i-bezplatnie-pozyskiwac-uczestnikow-projektow-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020-bezplatne-narzedzia-online-media-spolecznosciowe---grupa-5 - 13 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4128/jak-prosto-skutecznie-i-bezplatnie-pozyskiwac-uczestnikow-projektow-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020-bezplatne-narzedzia-online-media-spolecznosciowe---grupa-4 - 12 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4127/jak-prosto-skutecznie-i-bezplatnie-pozyskiwac-uczestnikow-projektow-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020-bezplatne-narzedzia-online-media-spolecznosciowe---grupa-3 - 11 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4126/jak-prosto-skutecznie-i-bezplatnie-pozyskiwac-uczestnikow-projektow-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020-bezplatne-narzedzia-online-media-spolecznosciowe---grupa-2 - 10 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4125/jak-prosto-skutecznie-i-bezplatnie-pozyskiwac-uczestnikow-projektow-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020-bezplatne-narzedzia-online-media-spolecznosciowe---grupa-1 - 3 września w Olsztynie


  1. 9. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4483/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-7 - 24 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4484/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-6 - 7 września w Elblągu


10. Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4485/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-5 - 25 września w Olsztynie


11. Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4486/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-3 - 26 września w Olsztynie

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4487/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efrr-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-2 - 6 września w Elblągu


12. Rozliczanie i realizacja projektów EFS - metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ( RPO WiM 2014-2020)

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4331/rozliczanie-i-realizacja-projektow-efs---metody-uproszczone-i-zatrudnienie-personelu-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020-rpo-wim-2014-2020---grupa-4 - 29 sierpnia w Elblągu

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4332/rozliczanie-i-realizacja-projektow-efs---metody-uproszczone-i-zatrudnienie-personelu-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020-rpo-wim-2014-2020---grupa-5 - 30 sierpnia w Ełku

 
Komunikat o rozpoczęciu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 sierpnia 2018 14:44

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Dnia 9 sierpnia 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/18.

Komunikat (PDF)

 
Lista cząstkowa projektów nr 1 po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w konkursie RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 sierpnia 2018 11:53

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Lista cząstkowa projektów nr 1 po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w konkursie RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18 w ramach Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów (PDF)

 
Komunikat o rozpoczęciu prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 sierpnia 2018 13:24

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Dnia 8 sierpnia 2018 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18.

Komunikat (PDF)

 
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w konkursie RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 08 sierpnia 2018 13:10

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w konkursie RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18 w ramach Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy,Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikacje warunków formalnych w konkursie nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:00

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikacje warunków formalnych w konkursie nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/18 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Lista wniosków (PDF)

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 10 z 68
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1