Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
aaa
Aktualności
Szkolenie „Praktyczne aspekty zabezpieczania realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym”, 10 grudnia 2018 r., Olsztyn PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 27 listopada 2018 10:00

Współpracujesz z partnerami zagranicznymi? Czy wiesz jak sporządzić umowę w obrocie międzynarodowym? Jak oszacować ryzyko współpracy i zabezpieczyć płatności w handlu zagranicznym?

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na szkolenie „Praktyczne aspekty zabezpieczania realizacji umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym”, które odbędzie się 10.12.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Żak – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od ponad 13 lat podejmuje działania wspierające polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych takich jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia. Autor wielu opracowań rynkowych oraz strategii eksportowych dla firm. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 200 szkoleń poświęconych m.in. transgranicznemu świadczeniu usług, prawu pracy, działalności eksportowej oraz delegowaniu pracowników.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem: 89 521 12 60.

Na zgłoszenia czekamy do 06.12.2018 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.


Pobierz:
program
formularz zgłoszeniowy

Więcej…
 
Komunikat - dot. kwalifikowalności wydatków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 listopada 2018 16:17

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż:

- zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 punkt 6.2 podpunkt 3: „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”;

- zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu

§5 Odpowiedzialność Beneficjenta ust. 1: „Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z Umową i jej załącznikami oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację Projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie celów zakładanych we Wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.”

§15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu ust. 3: „Beneficjent zobowiązuje się do nieudzielania zamówień podmiotom, którym udzielenie zamówienia mogłoby spowodować wystąpienie konfliktu interesu, w szczególności podmiotom powiązanym z Beneficjentem w sposób osobowy lub kapitałowy. Szczegółowe zasady w tym względzie regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”


W związku z powyższym, podczas kontroli kwalifikowalności wydatków „na miejscu” realizacji projektu bądź na dokumentach ZALECA SIĘ przekazanie przez Beneficjenta oświadczeń o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z dostawcami, również w przypadkach zakupów, gdzie ze względu na wartość wydatku obowiązywało rozeznanie rynku (zamówienie o wartości od 20 do 50 tys. zł netto) lub zakup z wolnej ręki (zamówienie poniżej 20 tys. zł netto).

 
Komunikat o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/18(III runda) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 listopada 2018 11:24

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Komunikat o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/18 (III runda)

Skład (PDF)

 
Zaktualizowana lista projektów do dofinansowania (zaktualizowana po zwiększeniu alokacji - nr 6) z dnia 22.11.2018 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 listopada 2018 16:05

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Zaktualizowana lista projektów do dofinansowania (zaktualizowana po zwiększeniu alokacji - nr 6) w ramach konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Komunikat - konkurs RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 (Zmiana regulaminu) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 listopada 2018 15:52

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Komunikat z dnia 22.11.2018 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 22.11.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18,tj. kwota alokacji wynosi: 9 772 750,03 EURO, co stanowi   42 322 848,55 PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym  zwiększono alokację na konkurs, tj. 30.10.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,3307 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.


Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 22.11.2018 r.[1]Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym  zwiększono alokację na konkurs, tj 27.09.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,2779 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Regulamin (PDF)

 
Cząstkowa lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/18 (III runda) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 listopada 2018 14:29

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Cząstkowa lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/18 (III runda) Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wnosków (PDF)

 
Lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 listopada 2018 14:24

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/18 Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów (PDF)

 
Zaktualizowana po protestach lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania nr 5 w ramach konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 listopada 2018 14:22

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Zaktualizowana po protestach lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania nr 5 w ramach konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)··Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania nr 1 w ramach konkursu RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 listopada 2018 08:52

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania nr 1 w ramach konkursu RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Komunikat - konkurs RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 (Zmiana regulaminu) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 listopada 2018 16:04

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 14.11.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. „Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 tj. kwota alokacji wynosi: 12 379 182,37 EURO co stanowi 53 610 525,08 PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 14.11.2018 r.[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj.30.10.2018 r., gdzie 1 EUR =  4,3258 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Pobierz:

Regulamin (PDF)

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 68
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1