Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
aaa
Aktualności
Seminarium "MŚP NA WARMII I MAZURACH - JAK SKUTECZNIE KONKUROWAĆ W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU?" - Olsztyn, 1 grudnia 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 listopada 2017 09:08

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

mają zaszczyt zaprosić na seminarium:

"MŚP NA WARMII I MAZURACH - JAK SKUTECZNIE KONKUROWAĆ
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU?"


1 grudnia 2017 roku

W Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91A

Więcej…
 
Lista cząstkowa nr 1 projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 listopada 2017 11:33


Lista cząstkowa nr 1 projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Lista wniosków (PDF)

 
Zaktualizowana po protestach lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 listopada 2017 15:34

Zaktualizowana po protestach lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Komunikat dot. listy cząstkowej nr 1 po ocenie merytorycznej w konkursie nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 listopada 2017 14:22

Dnia 6 listopada 2017 r. Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie przyjął uchwałą cząstkową listę projektów nr 1 ocenionych formalno-merytorycznie w ramach konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/17. Żaden z projektów znajdujących się na liście cząstkowej nr 1 nie został oceniony pozytywnie pod względem kryteriów merytorycznych.

 
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 listopada 2017 12:59

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2017 r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44 w Sali nr 332, odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości – działki gruntu niezabudowanej , położonej w miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda, 11-034 Stawiguda, należącej do dłużnika WMARR S.A. w Olsztynie, stanowiącej działkę gruntu niezabudowaną, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW OL1O/00083808/2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 183 020,00 zł (+VAT) ; cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 265,00 zł (+VAT).

Więcej informacji w załączonym Obwieszczeniu oraz pod numerem telefonu: 089 521 12 67.

Obwieszczenie (PDF)

 
Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 listopada 2017 10:03
logo_rpo_2014_2020.jpg

Województwo Warmińsko-Mazurskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa, we współpracy z firmą AKADEMIA EUROKADRY, zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) do udziału w darmowych jednodniowych szkoleniach finansowanych ze środków UNIJNYCH.


Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY!


Miejsce szkoleń: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn


Rozliczanie i realizacja projektów z EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Terminy:

4-12-2017 Informacja o szkoleniu 

13-12-2017 Informacja o szkoleniu 

14-12-2017 Informacja o szkoleniu 

15-12-2017 Informacja o szkoleniu


Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Terminy:

8-01-2018 Informacja o szkoleniu 

22-01-2018 Informacja o szkoleniu

23-01-2018 Informacja o szkoleniu

24-01-2018 Informacja o szkoleniu

25-01-2018 Informacja o szkoleniu


Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Terminy:

5-12-2017 Informacja o szkoleniu

18-12-2017 Informacja o szkoleniu

19-12-2017 Informacja o szkoleniu

20-12-2017 Informacja o szkoleniu


Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Terminy:

22-11-2017 Informacja o szkoleniu

29-11-2017 Informacja o szkoleniu

30-11-2017 Informacja o szkoleniu

1-12-2017 Informacja o szkoleniu


Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Terminy:

21-11-2017 Informacja o szkoleniu

28-11-2017 Informacja o szkoleniu


Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Terminy:

20-11-2017 Informacja o szkoleniu

27-11-2017 Informacja o szkoleniu

 
Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 listopada 2017 15:51

logo_rpo_2014_2020.jpg


Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Bezpłatne szkolenie pt.: „Rynek niemiecki – prawne aspekty prowadzenia działalności i współpracy gospodarczej z niemieckim kontrahentem” - Olsztyn, 23 listopada 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 listopada 2017 15:27
Więcej…
 
Komunikat - konkurs RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 (Zmiana regulaminu) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 listopada 2017 13:24

logo_rpo_2014_2020.jpg


Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 06.11.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego·Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie:


§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kwota przeznaczona do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17 tj. kwota alokacji wynosi: 13 025 605,24 EUR, co daje kwotę 55 270 248,15 PLN, liczoną po kursie 4,2432 EUR/PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego1."

_________________

1 Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w ·miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zwiększono alokację, tj. 30.10.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2432 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w·PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.


Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/17.


Zmiana obowiązuję od 06.11.2017 r.


Piobierz:

Aktualny regulamin (PDF)

 
Konferencja „Europejskie pieniądze na inwestycje w region - podsumowanie 2017 roku" - Olsztyn, 23 listopada 2017 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 listopada 2017 13:09
Więcej…
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 44
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR