Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
aaa
Aktualności
Zaktualizowana po protestach lista projektów wybranych do dofinansowania,· dla konkursu nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 lipca 2017 12:44

Zaktualizowana po protestach lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16

Lista projektów zatwierdzonych po protestach (PDF)

 
Ogłoszenie o naborze do pracy w WMARR S.A. w Olsztynie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 lipca 2017 09:01

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

ogłasza nabór pracowników

na stanowiska związane z obsługą wniosków o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014 – 2020.


I.              Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe,

2.    Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,

3.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.    Podsianie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.


II.            Wymaganie preferowane/ mile widziane:

1.    Doświadczenie w zakresie wdrażania programów lub obsługi projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, lub wiedza i doświadczenie w zakresie  finansów / księgowości,

2.    Obsługa urządzeń biurowych.


III.           Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys zawodowy (curriculum vitae),

2.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.    Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.    Kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego wykształcenie.


WMARR S.A. przewiduje zawarcie umowy o pracę na czas określony.


Życiorys zawodowy powinien być opatrzony własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru do pracy - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922.”


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 31 lipca 2017 r. w wersji papierowej w sekretariacie W-MARR S.A. w Olsztynie, 10-516 Olsztyn, Plac Generała Józefa Bema 3, (piętro pierwsze, pokój 114) do godz. 15.30 lub elektronicznie (dokumenty podpisane i zeskanowane) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z siedzibą przy Placu Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn;

2)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru do pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4)    Podanie danych osobowych ww. jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru do pracy.


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wyłącznie z wyselekcjonowanymi kandydatami.Ogłoszenie (PDF)

 
Zaktualizowana po protestach lista projektów wybranych do dofinansowania, dla konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 lipca 2017 14:03

Zaktualizowana  po protestach lista projektów wybranych  do dofinansowania,  dla konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16

Lista projektów zatwierdzonych po protestach (PDF)

 
Komunikat o rozpoczęciu prac KOP 1.4.3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 lipca 2017 15:26
Informujemy, że 19 lipca 2017 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17

Komunikat (PDF)
 
Komunikat - konkurs RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 (Zmiana załącznika nr 9) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 lipca 2017 13:44

logo_rpo_2014_2020.jpg


Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 14.07.2017 r. zmianie uległ Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MSP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacji podlega następujący załącznik do Regulaminu konkursu tj.:

Załącznik nr 9 - Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów w ramach  Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020


Aktualizacja załącznika nr 9 polega na wskazaniu w Liście sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) kryteriów wyboru podlegających ocenie w celu skrócenia i uproszczenia etapu oceny projektów.


W załączonym poniżej pliku znajdują się wzory dokumentów.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.


Załącznik nr 9
(XLS)

Aktualne załączniki (ZIP)

 
Zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 lipca 2017 10:15

logo_rpo_2014_2020.jpg


Zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014 jest dostępna pod adresem:

http://instrukcja.sl2014.gov.pl


Dodatkowo, dostępna jest także angielska wersja instrukcji pod adresem:

http://manual.sl2014.gov.pl


Zalecane jest otwieranie instrukcji na jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

 
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lipca 2017 15:23

logo_rpo_2014_2020.jpg


Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych w konkursie RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Komunikat - konkurs RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17 (Zmiana regulaminu) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lipca 2017 13:20

logo_rpo_2014_2020.jpg


Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 07.07.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

§ 7 ust.4 Regulaminu, dotyczący orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Par. przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2017 r.”

§ 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczący zmiany terminu przeprowadzenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z 80 na 132 dni, tj. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Par. przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 132 dni od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków.

W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków.”


Wydłużenie oceny wniosków jest spowodowane koniecznością przekazania wnioskodawcom (dużym przedsiębiorcom) jednoznacznej informacji odnośnie metodologii postępowania z dochodem uzyskanym w ramach realizowanych przez nich projektów.

Zmiana  regulaminu obowiązuje od 7 lipca 2017 r.

 

Pobierz:

Aktualny regulamin (PDF)

 
Komunikat - konkurs RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/17 (Zmiana regulaminu) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lipca 2017 13:12

logo_rpo_2014_2020.jpg


Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 07.07.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/17 Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

§ 7 ust.4 Regulaminu, dotyczący orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Par. przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2017 r.”

§ 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczący zmiany terminu przeprowadzenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z 80 na 132 dni, tj. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Par. przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 132 dni od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków.

W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków.”


Wydłużenie oceny wniosków jest spowodowane koniecznością przekazania wnioskodawcom (dużym przedsiębiorcom) jednoznacznej informacji odnośnie metodologii postępowania z dochodem uzyskanym w ramach realizowanych przez nich projektów.


Zmiana regulaminu obowiązuje od 7 lipca 2017 r.


Pobierz:

Aktualny regulamin (PDF)


 
Komunikat - konkurs nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lipca 2017 11:55

logo_rpo_2014_2020.jpg


W odpowiedzi  na pojawiające się pytania odnośnie kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniami personelu w ramach poddziałania 1.2.2 schemat C przypominamy, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przedmiotem wsparcia w ww. schemacie jest zakup usług doradczych, technologii i wiedzy w jednostkach B+R lub od zespołów badawczo-rozwojowych. Natomiast  w schemacie B (zgodnie z SzOOP) wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/naukowca, której udział jest obligatoryjny”.


W związku powyższym  finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników beneficjenta wpisuje się w zakres wsparcia jedynie w ramach Schematu B.


Dofinansowaniem w ramach Schematu C może być objęty zakup usług, technologii i wiedzy. Oznacza to, że beneficjent zobowiązany jest do wykazania, iż przeprowadził analizę rynku w celu konkurencyjnego wyboru Wykonawcy, spełniającego wymagania określone w kryteriach wyboru projektów.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 33
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR