Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Komunikat - dot. kwalifikowalności wydatków
aaa
Komunikat - dot. kwalifikowalności wydatków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 listopada 2018 16:17

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż:

- zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 punkt 6.2 podpunkt 3: „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki: (...) g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”;

- zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu

§5 Odpowiedzialność Beneficjenta ust. 1: „Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z Umową i jej załącznikami oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację Projektu oraz osiągnięcie i utrzymanie celów zakładanych we Wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości.”

§15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu ust. 3: „Beneficjent zobowiązuje się do nieudzielania zamówień podmiotom, którym udzielenie zamówienia mogłoby spowodować wystąpienie konfliktu interesu, w szczególności podmiotom powiązanym z Beneficjentem w sposób osobowy lub kapitałowy. Szczegółowe zasady w tym względzie regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”


W związku z powyższym, podczas kontroli kwalifikowalności wydatków „na miejscu” realizacji projektu bądź na dokumentach ZALECA SIĘ przekazanie przez Beneficjenta oświadczeń o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z dostawcami, również w przypadkach zakupów, gdzie ze względu na wartość wydatku obowiązywało rozeznanie rynku (zamówienie o wartości od 20 do 50 tys. zł netto) lub zakup z wolnej ręki (zamówienie poniżej 20 tys. zł netto).

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white