Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna RPO WiM2014-2020 Zapytania ofertowe Wnioskodawców
aaa
Zapytania ofertowe Wnioskodawców PDF Drukuj Email

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Komunikat z dnia 7.09.2017

W związku z pytaniami Beneficjentów, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – IP przypomina, iż Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące od 23.08.2017 r. dotyczą postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności, rozpoczętych od 23.08.2017r.

Zgodnie z zapisami ·ww. Wytycznych w punkcie 6.5.2 podpunkt 14: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu” - jest to strona internetowa przygotowana przez Instytucję Zarządzającą (link http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow), Uwaga! nie może być to strona własna beneficjenta, gdyż nie gwarantuje odpowiedniego stopnia upublicznienia informacji o zamówieniu.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązek publikacji zapytań ofertowych obowiązuje cały czas, a nie od 1 stycznia 2018!

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż dla Wnioskodawców RPO WiM 2014-2020 Oś Priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, którzy założyli rozpoczęcie realizacji projektu na własne ryzyko przed dniem podpisania Umowy o dofinansowanie, a nie posiadają własnej strony internetowej,  Instytucja Zarządzająca przygotowała stronę internetową w celu upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności.


Prosimy o zapoznanie się z zasadami umieszczania zapytań ofertowych na stronie:

http://rpo.warmia.mazury.pl...

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR