Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Archiwum aktualności
aaa
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 29 grudnia 2014 10:47

Zamówienie publiczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę usługi doradztwa dla 170 firm z  sektora MŚP wskazanych przez Zamawiającego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, biorących udział w Projekcie, w zakresie wdrożenia działań proekologicznych i sporządzenie  dla każdej z nich  dokumentu  pn. „Indywidualny plan wdrażania działań proekologicznych dla firmy………………” 


Oznaczenie: ZP/EB.2.28.6.2014

Nazwa zamówienia publicznego nadana przez Zamawiającego:  

Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę  usługi doradztwa dla 170 firm z sektora MŚP wskazanych przez Zamawiającego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, biorących udział w Projekcie, w zakresie wdrożenia działań proekologicznych i sporządzenie  dla każdej z nich  dokumentu  pn. „Indywidualny plan wdrażania działań proekologicznych dla firmy………………” 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 32, ust. 4 ustawy, wartością szacunkową zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postepowania.

Szczegółowa informacja:


Szczegółowa informacja:

Warmińsko-Mazurska agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn


ogłasza przetarg nieograniczony na: Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę  usługi doradztwa dla 170 firm z  sektora MŚP wskazanych przez Zamawiającego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, biorących udział w Projekcie, w zakresie wdrożenia działań proekologicznych i sporządzenie  dla każdej z nich  dokumentu  pn. „Indywidualny plan wdrażania działań proekologicznych dla firmy………………”

Data rozpoczęcia postępowania: 24.12.2014 r. godz. 15:00

Data końca składania ofert: środa 03.02.2015 r. godz. 14.00


  1. Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie www.wmarr.olsztyn.pl
  2. Oferty należy składać w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
  3. Termin składania ofert upływa dnia 03.02.2015 r. o godz. 14:00.
  4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2015 r. o godz. 14:15. w sali nr 13 Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w budynku przy Pl. Bema 3 w Olsztynie.

Załączniki:

  1. Dokumentacja przetargowa (SIWZ) wraz z załącznikami
  2. Ogłoszenie o zamówieniu


 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white