Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Home
aaa
Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie PDF Print E-mail
Tuesday, 12 March 2019 14:36
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.15.2019/SOAT z dnia 12.03.2019r. 


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panem Andrzejem Mychałykiem pod nr  tel. 89 512 24 01, lub elektronicznie na adres
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki (DOCX)


Olsztyn, 20.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.15.2019/SOAT z dnia 12.03.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 20.03.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja (PDF)


Olsztyn, 21.03.2019 r.

Nr zamówienia: ZP.28.15.2019/SOAT 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Z DNIA 14.12.2017 r.


Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  na „Świadczenie usług przeglądu, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF) 
Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie PDF Print E-mail
Friday, 22 February 2019 10:09
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.4.2019/SOAT/A z dnia 22.02.2019 r. 


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panem Andrzejem Mychałykiem pod nr  tel. 89 512 24 01, lub elektronicznie na adres
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki (DOC)


Olsztyn, 4.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.4.2019/SOAT/A z dnia 22.02.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 04.03.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja (PDF)


Olsztyn, 8.03.2019 r.

Nr zamówienia: ZP.28.4.2019/SOAT/A 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Z DNIA 14.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienia (PDF)


 
Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie PDF Print E-mail
Wednesday, 06 February 2019 12:31
There are no translations available.


Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.4.2019/SOAT z dnia 06.02.2019 r. 


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panem Andrzejem Mychałykiem pod nr  tel. 89 512 24 01, lub elektronicznie na adres
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Załączniki (DOC)

 


 

Olsztyn, 14.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.4.2019/SOAT z dnia 06.02.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 14.02.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku. (PDF)

 


Olsztyn, 22.02.2019 r.

Nr zamówienia: ZP.28.4.2019/SOAT 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania 

prowadzonego w trybie: Zapytania ofertowego 

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP.28.4.2019/SOAT

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane z dnia 14.12.2017 r., unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie”, nr zamówienia: ZP.28.4.2019/SOAT z dnia 06.02.2019 r.


Szczegóły informacji znajdą Państwo w Załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF)


 

 
Zaproszenie do złożenia oferty - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do kwoty 10.000.000,00 zł. obejmującej działania związane ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego... PDF Print E-mail
Tuesday, 22 January 2019 15:09
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego pt: „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do kwoty 10.000.000,00 zł. obejmującej działania związane ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie części Osi Priorytetowej 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur jako Instytucja Pośrednicząca na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, nr zamówienia: ZP.28.2.2019/SS/AR z dnia 22.01.2019 r.


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym Zapytaniu Ofertowym.


W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się z Panią Anną Rudzińską pod nr  tel. 89 521 12 73, lub elektronicznie na adres
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe(PDF)

Załączniki(DOCX)


Olsztyn, 25.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że wpłynęły pytania w prowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn: „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do kwoty 10.000.000,00 zł. obejmującej działania związane ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie części Osi Priorytetowej 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur jako Instytucja Pośrednicząca na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, nr zamówienia: ZP.28.2.2019/SS/AR z dnia 22.01.2019 r.

W załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Pytania i odpowiedzi (PDF)


Olsztyn, 31.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do kwoty 10.000.000,00 zł. obejmującej działania związane ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie części Osi Priorytetowej 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur jako Instytucja Pośrednicząca na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, nr zamówienia: ZP.28.2.2019/SS/AR z dnia 22.01.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z 31.01.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.


Informacja (PDF)


Olsztyn, 01.02.2019 r.

Nr zamówienia: ZP.28.2.2019/SS/AR

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do kwoty 10.000.000,00 zł. obejmującej działania związane ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie części Osi Priorytetowej 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur jako Instytucja Pośrednicząca na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI, ROBOTY BUDOWLANE W WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE Z DNIA 14.12.2017 r.


Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do kwoty 10.000.000,00 zł. obejmującej działania związane ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie części Osi Priorytetowej 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur jako Instytucja Pośrednicząca na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF)


 
Zaproszenie do złożenia oferty - Organizacja i przeprowadzenie „spotkania z inwestorem” w 20 gminach wskazanych przez Zamawiającego z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie" PDF Print E-mail
Tuesday, 15 January 2019 09:08
There are no translations available.

Szanowni Państwo,

Warmińsko–Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie otwartego zapytania ofertowego na „Organizację i przeprowadzenie „spotkania z inwestorem” w 20 gminach wskazanych przez Zamawiającego z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” i sporządzenie dla każdej z nich raportu”, nr zamówienia: ZP.28.107.2018/WWPiWT z dnia 15.01.2019 r.


Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia, znajdą Państwo w załączonym zapytaniu ofertowym oraz w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia, prosimy kontaktować się Panią Marią Majewską pod nr telefonu 89/512 25 08 lub elektronicznie na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


W zakresie prowadzonego postępowania prosimy kontaktować się z Panią Alicją Pilarczyk elektronicznie na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Pobierz:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Zalacznik nr 1 (PDF)

Załączniki nr 2-5 (DOC)


Olsztyn, 23.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w ramach prowadzonego postępowania na Organizację i przeprowadzenie „spotkania z inwestorem” w 20 gminach wskazanych przez Zamawiającego z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” i sporządzenie dla każdej z nich raportu, nr zamówienia: ZP.28.107.2018/WWPiWT

z dnia 15.01.2019 r., zamieszcza informację z otwarcia ofert z dnia 23.01.2019 r.


Szczegóły informacji w załączonym pliku.

Informacja (PDF)


Olsztyn, 25.01.2019 r.

Nr zamówienia: ZP.28.107.2018/WWPiWT 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Organizację i przeprowadzenie „spotkania z inwestorem”  w 20 gminach wskazanych przez Zamawiającego z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” i sporządzenie dla każdej z nich raportu”. prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, z a w i a d a m i a, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  na „Organizację i przeprowadzenie „spotkania z inwestorem” w 20 gminach wskazanych przez Zamawiającego z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” i sporządzenie dla każdej z nich raportu”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.Szczegóły informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.

Zawiadomienie (PDF)


 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 41
 
 
 
WMARR

Our current international projects