Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Home
aaa
Sprawozdania RPO WiM PDF Print E-mail
There are no translations available.Uchwała Nr 6

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 6/2008 

(341 kB, format: JPG)

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 6/2008 (1 289 kB, format: PDF)

Uchwała Nr 6/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 26.06.08 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2008-08-21

 

Załącznik do Uchwały Nr 6/2008 - Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

(424 kB, format: PDF)

Dodano 2008-08-21

 

Załącznik do sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

(42 kB, format: XLS)

Dodano 2008-08-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 8

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 8/2008

(491 kB, format: PDF)

Uchwała Nr 8/2008 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 18.09.08 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Dodano 2008-11-27

 

Załącznik do Uchwały Nr 8/2008

(1 016 kB, format: DOC)

Załącznik - Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2008-11-27

 

Załącznik do Uchwały nr 8/2008

(232 kB, format: XLS)

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN)

Dodano 2008-11-27

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 11

Pliki do pobrania

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 11/2009

(423 kB, format: PDF)

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 11/2009 z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2009-04-16

 

Załącznik do Uchwały 11/2009

(1 375 kB, format: DOC)

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2009-04-16

 

Tabela do Uchwały 11/2009

(245 kB, format: XLS)

Zestawienie prognozowanych wartosci płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł

Dodano 2009-04-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 12

Pliki do pobrania

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 12/2009

.(437 kB, format: PDF)

Dodano 2009-06-16

 

Sprawozdanie roczne za 2008 rok

(2 610 kB, format: DOC)

Dodano 2009-06-16

 

Wskaźniki kontekstowe

(60 kB, format: XLS)

Dodano 2009-06-16

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutajUchwała Nr 14

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 14/2009

(21 kB, format: PDF)

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 14/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2009 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2009-09-30

 

Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r.

(2 343 kB, format: DOC)

Dodano 2009-09-30

 

Wskaźniki kontekstowe

(60 kB, format: XLS)

Dodano 2009-09-30

 

Załącznik do Uchwały nr 14/2009

(236 kB, format: XLS)

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN)

Dodano 2009-09-30

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutajUchwała Nr 17

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 17/2010

(459 kB, format: PDF)

Dodano 2010-04-07

 

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2009 r.

(2 539 kB, format: DOC)

Dodano 2010-04-07

 

Tabela do Uchwały Nr 17/2010

(268 kB, format: XLS)

Dodano 2010-04-07

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 21

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała nr 21

(420 kB, format: PDF)

Dodano 2010-07-01

 

Sprawozdanie roczne 2009

(3 702 kB, format: DOC)

Dodano 2010-07-01

 

Wskaźniki kontekstowe

(267 kB, format: XLS)

Dodano 2010-07-01

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutajUchwała Nr 23

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała nr 23

(477 kB, format: PDF)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2010 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2010-10-21

 

Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2010 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

(2 077 kB, format: DOC)

Dodano 2010-10-21

 

Wskaźniki

(120 kB, format: XLS)

Dodano 2010-10-28

 

Tabela finansowa

(269 kB, format: XLS)

Dodano 2010-10-28

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 25

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Nr 25

(500 kB, format: PDF)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2010 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2011-03-21

 

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2010 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

(2 380 kB, format: DOC)

Dodano 2011-03-21

 

Wskaźniki

(343 kB, format: XLS)

Dodano 2011-03-21

 

Pomoc publiczna

(404 kB, format: XLS)

Dodano 2011-03-21

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj
Uchwała Nr 30

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 30/2011

(451 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

 

Tabela 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego

(111 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

 

Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco

(128 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

 

Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

(132 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

 

Tabela 4 Postęp fizyczny wg priorytetów

(336 kB, format: XLS)

Dodano 2011-07-01

 

Tabela 5 Wskaźniki kontekstowe

(455 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

 

Tabela 6 Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013

(96 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

 

Tabela 7 SUE RMB

(86 kB, format: XLS)

Dodano 2011-07-01

 

Formularz promocji i informacji

(679 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

 

Sprawozdanie roczne za 2010r. z realizacji RPO WiM

(7 765 kB, format: PDF)

Dodano 2011-07-01

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 31

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Komitetu Monitorującego Nr 31/2011

(448 kB, format: PDF)

Dodano 2011-09-19

 

Załącznik do Uchwały - Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 za I półrocze 2011 r.

(2 747 kB, format: DOC)

Dodano 2011-09-19

 

Załącznik do Uchwały - Tabela 3 pomoc publiczna

(276 kB, format: XLS)

Dodano 2011-09-19

 

Załącznik do Uchwały - wskaźniki

(4 970 kB, format: XLS)

Dodano 2011-09-19

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 32

Pliki do pobrania - zatwierdzone


Uchwała Komitetu Monitorującego nr 32

(436 kB, format: PDF)

Uchwała nr 32/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2011 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2012-03-20

 

Sprawozdanie okresowe z za II półrocze 2011 r.

(1 924 kB, format: DOC)

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2010 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2012-03-20

 

Tabela 3 - Pomoc publiczna

(337 kB, format: XLS)

Dodano 2012-03-20

 

Tabela 1 Postęp rzeczowy programu operacyjnego II półrocze 2011

(300 kB, format: XLS)

Dodano 2012-03-20

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 33

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Nr 33

(451 kB, format: PDF)

Uchwała Nr 33/2012 Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2011 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2012-06-30

 

Tabela 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego

(101 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Sprawozdanie roczne za 2011r.

(6 848 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Załącznik X Przykłady projektów komplementarnych

(211 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

II. Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania

(127 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

(181 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Tabela IV Postęp fizyczny wg priorytetów

(847 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Tabela V Wskaźniki kontekstowe

(418 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Tabela VII SUE RMB

(105 kB, format: XLS)

Dodano 2012-06-29

 

Załącznik VIII Informacja i promocja

(295 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Tabela XI Uzasadnienie zmian RPO WiM

(383 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

 

Tabela XII Raport o wpływie realizacji RPO WiM na środowisko

(855 kB, format: PDF)

Dodano 2012-06-29

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutajUchwała Nr 35

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała nr 35/2012

(430 kB, format: PDF)

Uchwała nr 35/2012 Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za I półrocze 2012 r. z realizacji RPO WiM

Dodano 2012-10-04

 

Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2012 r.

(1 161 kB, format: PDF)

Dodano 2012-10-04

 

Tabela 1 postęp rzeczowy

(899 kB, format: PDF)

Dodano 2012-10-04

 

Tabela 3

(135 kB, format: PDF)

Wielkość zakontraktowanej i przekazanej pomocy publicznej i pomocy de minimis

Dodano 2012-10-04

W przypadku problemów z otworzeniem pliku prosimy pobrać odpowiedni program, więcej informacji tutaj


Uchwała Nr 36

Pliki do pobrania - zatwierdzone

 

Uchwała Nr 36/2013

(436 kB, format: PDF)

Uchwała Nr 36/2013 Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania okresowego za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano 2013-03-27

 

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r.

(551 kB, format: PDF)

Dodano 2013-03-27

 

Tabela nr 1 - postęp rzeczowy programu

(958 kB, format: PDF)

Dodano 2013-03-27

 

Tabela nr 3

(115 kB, format: PDF)

Dodano 2013-03-27

 

Załącznik nr II b - tabele finansowe do sprawozdania okresowego

(122 kB, format: PDF)

Dodano 2013-03-27

 

Załącznik nr II b

(52 kB, format: PDF)

Dodano 2013-03-27


 
 
 
 
WMARR

Our current international projects