Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Home
aaa
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość PDF Print E-mail
There are no translations available.Szczegółowy opis osi priorytetowej przedsiębiorczość w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

(Uszczegółowienie)

 

Z uwagi na ogólny charakter programów operacyjnych kierowanych do Komisji Europejskiej, każda Instytucja Zarządzająca zobligowana została - na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tj. Art. 26, ust.1, pkt. 2 do przygotowania dodatkowego dokumentu, uszczegóławiającego zapisy programu, tj. „szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego”. W przypadku RPO WiM jest to Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (tzw. Uszczegółowienie RPO WiM).

Dokument ze względu na zakres zawartych w nim informacji, stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat typów i możliwości realizacji projektów w ramach RPO. Wskazanie szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów oraz systemu wyboru projektów ułatwi potencjalnemu beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wskaże tryb postępowania.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego jest dokumentem, zawierającym informacje na temat kwalifikowalności wydatków w ramach programu regionalnego (RPO WiM), informacje o sposobie wprowadzania zmian i uzupełnień do Szczegółowego opisu osi priorytetowych, informacje na temat systemu realizacyjnego dotyczącego instytucji, adresów i osób odpowiedzialnych za wdrażanie programu oraz informacje na temat organizacji systemu monitorowania i sprawozdawczości, przepływów finansowych i informacji o systemie kontroli i audytu.

 

 

Komunikat


W najbliższym czasie planowane są zmiany alokacji środków finansowych w ramach odpowiednich osi priorytetowych. W związku z tym, po akceptacji przez Zarząd Województwa przedmiotowych przesunięć, w  poniższych uszczegółowieniach osi priorytetowych zostanie zaktualizowany załącznik pn. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla RPO WiM.


 


Pliki do pobrania - zatwierdzone

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (2 787 kB)

Obowiązuje od 16.06.2015 r.

Dodano 2015-06-16


 

Archiwalne

Pliki do pobrania - zatwierdzone


·
Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość
(1 940 kB)

Obowiązywał do 15 czerwca 2015 r.

Dodano 2015-03-18


Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość·
(1 596 kB)

Obowiązywał do 16.03.2015 r.

Dodano 2014-09-27


Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość 
(1 570 kB)

Obowiązywał do 22.09.2014 r.

Dodano 2014-06-18


 Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (5 083 kB)

Obowiązywał do 21 kwietnia 2014 r.

Dodano 2014-01-28


 
Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (1 594 kB)

Obowiązywał do 27 stycznia 2014 r.

Dodano 2013-11-13


 Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (5 091 kB)

Obowiązywał do 29 października 2013 r.

Dodano 2013-06-25


 Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (5 082 kB)

Dodano 2012-11-15


 Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (1,84 MB)

Dodano 2012-07-17


 Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (2,53 MB)

Dodano 2011-11-30


Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (5 034 kB)

Dodano 2011-03-01


Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (5 058 kB)

Dodano 2010-12-21

 

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (5 855 kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (1 774 kB)

Dokument zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27 maja 2009 r.

Dodano 2009-06-02

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (5 887 kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (1 855 kB)

Dodano 2009-10-15

 

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (6 243 kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (1 859 kB)

Dodano 2010-01-29

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (6 254 kB)

Dodano 2010-03-03

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (6 023 kB)

Dodano 2010-03-31

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (5 848 kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (1 788 kB)

Dokument zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 6 marca 2009 r.

Dodano 2009-03-09

 

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (5 875 kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (1 795 kB)

Dokument zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 8 września 2009 r.

Dodano 2009-09-16

 

 

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (5 835 kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (1 903 kB)

Dokument zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24 lutego 2009 r.

Dodano 2009-02-24

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (5 298 kB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (archiwalny) (1 771 kB)

Dokument zatwierdzony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23 września 2008 r.

Dodano 2008-09-29

 

  Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (3 673 kB)

Dodano 2008-03-28


Pliki do pobrania

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (6 024 kB)

Dodano 2010-05-19

Szczegółowy opis osi priorytetowej - Przedsiębiorczość (6 256 kB)

Dodano 2010-10-19

 
 
 
 
WMARR

Our current international projects