Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Zasady udzielania

POŻYCZKA -> Podstawowe zasady udzielania pożyczekAgencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów planowanego/realizowanego przedsięwzięcia.

  • Wkład własny Pożyczkobiorcy w planowanym/realizowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia z tym, że może on zostać wniesiony w formie pieniężnej i/lub rzeczowej.
  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 120.000 zł.
  • Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.
  • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.
  • Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału i/lub odsetek, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl