Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Zakres przedmiotowy

POŻYCZKA -> Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki1. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

  • przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz
  • przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto na:

  • zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,
  • zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • zakup towarów, materiałów, surowców,
  • zakup usług obcych np. roboty budowlane, remontowe, montażowe i instalacyjne, doradztwo, ekspertyzy, badania, analizy, szkolenia, promocja.

3. Pożyczkobiorca może rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może finansować wydatki poniesione lub do poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

4. Zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa z tytułu np.: wynagrodzeń pracowniczych, czynszu, opłat za wodę, energię, spłaty zobowiązań finansowych takich jak: pożyczka, kredyt, leasing, opłaty i prowizje oraz odsetki związane z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, zakupu środków obrotowych w ramach dotychczasowego profilu i dotychczasowych rozmiarów prowadzonej działalności, a także inwestycje kapitałowe np. zakup papierów wartościowych, nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.

5. Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki nie może dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl