Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Oprocentowanie

POŻYCZKA RPO 2 -> Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizjeOprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 
2,47%przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 5,87%

1. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej publikowanej przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy ustalonej przez Agencję w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki.
2. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest w stosunku rocznym.
3. Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od dnia uruchomienia pożyczki lub jej części i nie są kapitalizowane.
4. Odsetki naliczane są za miesięczne okresy obrachunkowe


"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Lider Konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizuje projekty:

Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 2)

Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 1)

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl